Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!-Góp ý về Website hay gửi bài xin liên hệ email: trannga02@gmail.com
Rss Feed

Danh mục chính

  • Đang truy cập: 8
  • Hôm nay: 623
  • Tháng hiện tại: 7064
  • Tổng lượt truy cập: 197314
Cuộc bách hại đạo hôm nay. Suy niệm Lễ các thánh tử đạo

Cuộc bách hại đạo hôm nay. Suy niệm Lễ các thánh tử đạo

Ai vi phạm luật yêu thương Chúa dạy là người rời bỏ Đạo yêu thương.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 32 B

Làm việc nhỏ với một tình yêu lớn. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 32 B

“Chúng ta không thể làm những việc lớn lao, nhưng chúng ta có thể làm những việc nhỏ với tình yêu lớn lao” (Mẹ Tê-rê-xa Calcutta).

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Phụng thờ Thiên Chúa đi đôi với việc phục vụ con người. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 31 TN

Phụng thờ Thiên Chúa đi đôi với việc phục vụ con người. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 31 TN

Tình yêu đối với Thiên Chúa phải được thể hiện qua tình yêu thương anh chị em chung quanh.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Đưa người anh em lưu lạc về nhà Cha. Suy niệm về truyền giáo.

Đưa người anh em lưu lạc về nhà Cha. Suy niệm về truyền giáo.

Không dẫn đưa người anh em lưu lạc về nhà Cha là trọng tội.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 TN. B

Lấy của cải tạm thời đổi lấy kho tàng bền vững. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 28 TN. B

Cống hiến sức lực, tài năng, trí tuệ... để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người là cách chuyển đổi gia sản chóng qua thành của cải muôn đời tồn tại.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 B

Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 B

Đừng gây ra gương xấu để khỏi mang án phạt nặng nề, nhưng nêu cao gương sáng như đèn đẩy lùi bóng đêm.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Trở nên người cao quý. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 25

Trở nên người cao quý. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 25

Giá trị của một người tùy thuộc phẩm chất đạo đức của người ấy.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Cho người điếc được nghe. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 năm B

Cho người điếc được nghe. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 năm B

Nếu không được Chúa Giê-su mở tai, chúng ta cũng chỉ là những người điếc trước những Lời ban sự sống của Thiên Chúa.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Cội nguồn của tội ác. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 22.

Cội nguồn của tội ác. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 22.

Cội nguồn sự ác nằm trong thâm tâm con người là thứ phải truy diệt trước hết.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Trao ban sự sống thần linh. Suy niệm Tin mừng CN 21 TN.

Trao ban sự sống thần linh. Suy niệm Tin mừng CN 21 TN.

Khi Chúa Giê-su nói “Thịt Ta là Của ăn, máu Ta thật là Của uống …” là Chúa Giê-su nói về Thịt Máu thiêng liêng sau khi phục sinh của Ngài.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 20 TN

Hồng ân Thánh Thể. Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 20 TN

Chúa Giê-su thông ban chính Sự Sống của Ngài cho những ai kết hợp nên một với Ngài trong Bí tích Thánh thể.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Bánh bởi trời. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 TN

Bánh bởi trời. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 TN

Khi tự giới thiệu mình là “Bánh” cho trần gian, Chúa Giê-su tỏ cho thấy Ngài là Đấng tuyệt đối cần thiết cho sự sống của nhân loại.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 TN

Đối xử công bằng với linh hồn ta. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 18 TN

Đừng dồn tất cả công sức chăm lo cho thân xác mau hư nát nầy mà bỏ quên linh hồn.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17 TN.

Xây dựng phúc lợi cộng đồng. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 17 TN.

Noi gương Chúa Giê-su hiến thân đem lại phúc lợi cho anh chị em chung quanh mình.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm Tin mừng CN 16 TN

Tìm kiếm lương thực thiêng liêng. Suy niệm Tin mừng CN 16 TN

Người ta không chỉ được nuôi dưỡng bằng cơm bánh mà còn nhờ lương thực tinh thần.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Cộng tác với Chúa Giê-su để loan báo Tin mừng. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15

Cộng tác với Chúa Giê-su để loan báo Tin mừng. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15

Là chi thể của Chúa Giê-su, chúng ta phải hợp tác với Ngài để loan truyền Tin mừng cứu độ.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Cần xác định lại bậc thang giá trị. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 14 TN

Cần xác định lại bậc thang giá trị. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 14 TN

"Giá trị con người không hệ tại những gì người ta sở hữu nhưng tuỳ thuộc phẩm chất của mỗi người."

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật
Chìa khóa vạn năng. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 thường niên

Chìa khóa vạn năng. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 thường niên

Niềm tin là chìa khóa vạn năng có thể mở được mọi thứ cửa trên đời.

Chuyên mục: Tin mừng Chúa nhật

Các bài khác