Khi Con Lâm Nguy, Luôn Có Mẹ Kề Bên

Bị sư tử săn đuổi đến không còn hy vọng, gấu con vẫn kiên trì và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Khi gấu con bị nguy khốn, nó cậy nhờ gấu mẹ cứu thoát. Khi ta rơi vào hoàn cảnh thập tử nhất sinh, ta phải cậy dựa vào ai?