Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Đời thiếu niềm vui là đời không đáng sống. Nhu cầu lớn nhất của con người là có được nhiều niềm vui.
Có những niềm vui mau qua và phù phiếm nhưng cũng có những niềm vui sâu lắng và bền lâu.
Ước mong qua trang báo nầy, bạn sẽ khám phá được nguồn vui đích thực và vĩnh cửu nơi Thiên Chúa là nguồn mạch phát sinh hoan lạc và hạnh phúc trên đời nầy.