Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Niềm vui làm con Chúa - Linh mục Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh

Niềm vui làm con Chúa - Linh mục Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh

Lạy Thầy Chí Thánh, ôi Chúa Giêsu Kitô kính yêu của con, Xin dâng Chúa từng bước hành trình tâm linh này Để đáp lại tình yêu vô biên vô tận của Chúa đã dành cho con. Xin Chúa thương chúc phúc.

Chuyên mục: Niềm vui làm con Chúa