Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Niềm vui làm con Chúa - Linh mục Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh

Lạy Thầy Chí Thánh, ôi Chúa Giêsu Kitô kính yêu của con, Xin dâng Chúa từng bước hành trình tâm linh này Để đáp lại tình yêu vô biên vô tận của Chúa đã dành cho con. Xin Chúa thương chúc phúc.
Mục lục sách
Đôi lời gửi các bạn trẻ
Vào truyện  Đôi nét về Chúa Giêsu Kitô 
Bảng ký hiệu 
Phần I  
Khám phá tình Cha 
1. Loài người tìm kiếm Thiên Chúa 
2. Thiên Chúa nói với loài người
3.  Một Thiên Chúa duy nhất  trong Ba Ngôi 
4.  Những sự thật cuối cùng 
5.  Ngỏ lời với Thiên Chúa 
6.  Hiểu và sống kinh Lạy Cha 
Phần II  
Khám phá công cuộc của tình Cha 
7.  Thiên Chúa dựng nên trời đất,  muôn vật và loài người 
8.  Con người mang hình ảnh Thiên Chúa 
9.  Loài người được dựng nên  có nam có nữ
10.  Tội nguyên tổ và lời hứa cứu độ 
11.  Thiên Chúa chọn các tổ phụ  và lập dân riêng của Ngài 
12.  Thiên Chúa cứu thoát dân Ngài 
13.  Sống theo giao ước 
14.  Đất hứa và vương quốc
15.  Dân Chúa bị lưu đày và hồi hương  
Phần III  
16.  Chúa Giêsu cứu thế giáng sinh
17.  Một gia đình đầy lòng Tin,  Cậy và yêu mến Chúa 
18.  Tự do, lương tâm và trách nhiệm 
19.  Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ 
20.  Nước Chúa, Luật Chúa và ơn Chúa 
21.  Đức Giêsu rao giảng  nước Thiên Chúa 
22.  Tội lỗi làm ta xa Thiên Chúa
23.  Điều răn thứ nhất:  thờ phượng và kính mến Thiên Chúa
24.  Điều răn thứ hai:  Chớ kêu tên Thiên Chúa vô cớ
25.  Điều răn thứ ba:  Sống ngày Chúa nhật
26.  Điều răn thứ tư: Đạo hiếu 
27.  Điều răn thứ năm: Bảo vệ sự sống
28.  Điều răn thứ sáu:  Chung thủy trong hôn nhân 
29.  Điều răn thứ bảy: Sống công bằng 
30.  Điều răn thứ bảy: Công bằng xã hội 
31.  Ba điều răn cuối:  Chân thật và yêu thương tận cõi lòng
32.  Hướng tới đức Ái hoàn hảo 
Phần IV  
33.  Hiện thân của lòng thương xót 
34.  Khám phá Đức Giêsu Kitô
35.  Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống
36.  Đức Giêsu bị chống đối
37.  Bữa ăn thổ lộ tâm tình
38.  Chúa Giêsu chịu khổ nạn  và chết trên thập giá 
39.  Chúa Giêsu sống lại 
40. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần
41.  Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi
42.  Kể lại Đức Tin cho nhau nghe
Phần V  
43.  Chúa Thánh Thần khai sinh  Hội thánh
44.  Dân mới của Thiên Chúa.
45.  Mầu nhiệm Hội thánh
46.  Sự hiệp thông giữa các thánh 
47.  Đức Maria trong mầu nhiệm  Hội thánh
48.  Năm phụng vụ
49.  Các phép bí tích
50.  Bí tích Thánh tẩy
51.  Bí tích Thêm sức
52.  Bí tích Thánh Thể
53.  Thánh lễ 
54.  Bí tích Thống hối
55.  Bí tích Truyền chức thánh
56.  Bí tích Hôn phối
57.  Bí tích Xức dầu bệnh nhân
58.  Cỏ dại giữa lúa đồng 
59.  Tỉnh thức đợi chờ Đức Kitô đến  hoàn tất lịch sử
Bài kết thúc “Nhân danh Cha và Con  và Thánh Thần”
NHỮNG KINH CẦN THUỘC
LƯU Ý CÁC DỰ TÒNG

 

Đôi lời với các bạn trẻ
Vào truyện Đôi nét về Chúa Giêsu Kitô
Bảng ký hiệu
Khám phá tình Cha
Khám phá công cuộc của tình Cha
Khám phá ơn làm con Thiên Chúa
Khám phá Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa là Đấng Cứu Thế
Khám phá ơn Chúa Thánh Thần trong Hội thánh
PHỤ LỤC