Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Bí quyết để được yêu thương. Suy niệm Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời

Mẹ sống rất khiêm tốn nên Mẹ được Thiên Chúa tôn lên.
LỄ ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI
Tin mừng Luca (1, 39-56)

39Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.  40Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.  41Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng : "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.  43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?  44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.  45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em."
46Bấy giờ bà Ma-ri-a nói :
"Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa,
 47thần trí tôi hớn hở vui mừng
vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi.
 48Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.
 49Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi
biết bao điều cao cả,
danh Người thật chí thánh chí tôn !
 50Đời nọ tới đời kia,
Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
 51Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
 52Chúa hạ bệ những ai quyền thế,
Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.
 53Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư,
người giàu có, lại đuổi về tay trắng.
 54Chúa độ trì Ít-ra-en, tôi tớ của Người,
 55như đã hứa cùng cha ông chúng ta,
vì Người nhớ lại lòng thương xót
dành cho tổ phụ Áp-ra-ham
và cho con cháu đến muôn đời."
 56 Bà Ma-ri-a ở lại với bà Ê-li-sa-bét độ ba tháng, rồi trở về nhà.
 
SUY NIỆM

 

Bí quyết để được yêu thương
(Suy niệm Tin mừng Luca (1, 39-56) trích đọc vào Lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời)       
 
Có một bí quyết giúp chúng ta trở nên dễ thương và được mọi người quý chuộng, đó là đừng tự cao tự đại, đừng kiêu căng tự phụ nhưng phải sống khiêm tốn với mọi người. Bí quyết đó được Chúa Giê-su tóm gọn như sau: “Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
[1] (Mt 23,12).
Bí quyết nầy cũng được Mẹ Maria để lại cho đời, khi Mẹ viếng thăm bà Ê-li-da-bét. Bấy giờ, Mẹ cất lời cảm tạ tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho Mẹ diễm phúc tuyệt vời. Những lời tôn vinh nầy chứa đựng bí quyết để được Thiên Chúa và mọi người yêu thương.
Trước hết, bài ca diễn tả ý tưởng: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống” qua những câu sau đây:
Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh,
dẹp tan phường lòng trí kiêu căng.
Chúa hạ bệ những ai quyền thế…” (Lc 1,51-52).
Tiếp theo, bài ca nói về việc “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” qua câu:
 “Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.”
Mẹ nhìn nhận rằng chính vì Mẹ sống khiêm tốn như một tôi hèn, tớ mọn của Chúa nên được Chúa đoái thương và ban cho Mẹ diễm phúc lớn lao. Mẹ nói:
 “Phận nữ tỳ hèn mọn,
Người đoái thương nhìn tới;
từ nay, hết mọi đời
sẽ khen tôi diễm phúc.”
Tóm lại, bí quyết giúp ta được Thiên Chúa và người đời yêu mến là: “Ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” và ai khiêm nhường sẽ được mọi người yêu mến.
 
Rất nhiều sự kiện trên đời giúp ta hiểu rõ bài học này: Tháp cao thì dễ nghiêng, cây cao thì dễ ngả, người tự cao thì dễ bị hạ xuống chỗ thấp hèn.
Trong khu rừng có hàng triệu cây lớn nhỏ, non già đủ loại; cây càng cao thì càng bị gió lay, dễ bị sét đánh, dễ bị bão tố làm gãy cành hay bật gốc... Trong khi đó, những cây nhỏ bé mềm mại như lau sậy… thường được an toàn trước phong ba bão táp.
Trong xã hội loài người cũng thế, những người tự cao tự đại thì thường bị người đời chê ghét và tìm cách hạ bệ; còn những người khiêm tốn thì luôn được người đời mến thương.
 
Thế nên, để tránh cho những cây cao không đổ ngả, người ta phải liệu cho chúng đâm rễ thật sâu hay phải chặt bớt ngọn; muốn cho những toà nhà cao tầng không nghiêng đổ, người ta phải đóng móng thật sâu. Tương tự như thế, người có địa vị hay tài năng trổi vượt người khác, cần phải “đâm rễ sâu” bằng nếp sống khiêm nhường. Có như thế mới tồn tại lâu bền.
Cuộc đời của Mẹ Maria là bằng chứng đầy thuyết phục cho quy luật nầy: Mẹ sống rất khiêm tốn nên Mẹ được Thiên Chúa tôn lên cao.
 
Hôm nay, bài “Ngợi Khen” của Mẹ Maria đề ra cho chúng ta hai chọn lựa:
Thứ nhất:
Muốn được Thiên Chúa và mọi người thương mến, thì hãy làm như người chăm sóc bảo vệ cây dày kinh nghiệm, biết chặt bớt những ngọn cây cao, kích thích cho bộ rễ đâm sâu vào lòng đất; hoặc làm như người xây dựng lành nghề, khi thi công những ngôi nhà cao tầng, phải đóng móng thật sâu vào lòng đất… Nói chung, là biết loại bỏ tính kiêu căng và sống khiêm tốn với mọi người.
Thứ hai:
Muốn bị người đời ghét bỏ và xa lánh, thì cứ việc sống như cây cao không đâm rễ sâu, như nhà cao tầng chẳng có móng vững, nghĩa là cứ dương dương tự đắc, tự cao tự đại mà chẳng biết khiêm tốn hạ mình.
 
Lạy Chúa Giê-su,
Không ai trên đời sống khiêm nhường và hạ mình như Chúa, nhờ đó, Chúa được tôn vinh chúc tụng đến muôn đời. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa và Đức Mẹ, để sống khiêm tốn dịu hiền, nhờ đó, chúng con sẽ được chung hưởng vinh phúc với Chúa và Mẹ trên thiên đàng vinh hiển. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
 
[1] Lc 14,11. 18,14/ Mt 23,12
 

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Từ khóa:

khiêm tốn, thiên chúa