Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Chia sẻ gánh nặng với Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 TN

Thật là người môn đệ bất xứng khi Chúa vác thập giá đền tội cho ta, còn chúng ta thì cố tìm kiếm lạc thú trần gian mà chẳng kê vai vác cùng với Chúa.
                                      CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM A
                                                  Tin mừng Mát-thêu (Mt 10, 37-42)

 

Chúa Giê-su dạy mười hai môn đệ rằng:
"Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.  Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
"Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.
"Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.
 "Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

SUY NIỆM
 
Chia sẻ gánh nặng với Chúa Giê-su
(Suy niệm Tin mừng Mát-thêu (Mt 10, 37-42) trích đọc vào Chúa nhật 13 TN)
 
Sau mấy ngày về miền quê thăm người em thân thiết, ông Năm và đứa con gái lớn trở về nhà mang theo những thứ “cây nhà lá vườn” do người em trao tặng.
Khi xe về đến bến, hai cha con xuống xe cuốc bộ về nhà. Người cha tuổi đã già, gầy gò ốm yếu, chịu khó mang bị xoài bên vai phải, khoác bị khoai bên vai trái, còn đôi tay gầy guộc thì xách mấy nải chuối bằng tay này và giỏ áo quần bằng tay kia. Trong khi đứa con gái cưng song hành bên cạnh thì chỉ đeo một túi xách nho nhỏ, xinh xắn trên vai, đi tênh tênh bên bố mà chẳng để ý đến lưng bố đang còng xuống vì sức nặng của hành trang, chẳng thấy mồ hôi bố lấm tấm trên khuôn mặt nhăn nheo, y như cô chủ giàu sang đi bên cạnh tên nô lệ khốn cùng.
 
Người cha già chịu còng lưng mang nặng những món quà đó về nhà cho ai hưởng? Cho người mẹ, cho các em ở nhà và cho chính cô. Chính cô cũng được hưởng phần trong đó!
Thế mà cô cứ để mặc cha già còng lưng mang nặng mà chẳng động lòng thương xót, chẳng đụng vào một ngón tay.
Thật là con bất hiếu khi thấy cha vác nặng mà chẳng mó tay vào.
Thế nhưng, lắm lúc chúng ta cũng xử sự như cô gái kiêu sa, vô cảm này.
 
Hôm nay, Chúa Giê-su vẫn còn tiếp tục chịu thương khó trong thân mình Ngài là Hội thánh
[1]  để cứu độ chúng ta và Ngài không ngừng kêu gọi chúng ta vác thập giá theo Ngài, nhưng ta cứ làm ngơ như không nghe, không thấy; cứ đi tênh tênh trên con đường lạc thú của mình mà chẳng động lòng trắc ẩn đối với Chúa là Đấng đang tiếp tục chịu khổ nạn để đền tội cho mỗi người chúng ta.
Thật là người môn đệ bất xứng khi Chúa vác thập giá đền tội cho ta, còn chúng ta thì cố tìm kiếm lạc thú trần gian mà chẳng kê vai vác cùng với Chúa.
Chính vì thế, Chúa mới cảnh báo rằng: “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” (Mt 10,38).
 
Nhưng vác thập giá với Chúa thế nào đây?
Chúa Giê-su dạy chúng ta vác thập giá với Ngài qua 2 câu nói tiếp theo:
Thứ nhất: “Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất”
[2] có nghĩa là kẻ nào chỉ biết chăm lo cho bản thân mình, chẳng thiết gì đến Chúa và anh chị em chung quanh đang gặp khốn khó, thì sẽ không được hưởng phúc đời sau;
Và câu thứ hai: “Ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được
[3]” có nghĩa là ai từ bỏ nếp sống vị kỷ để sống vị tha, quên mình đi để hy sinh phục vụ Chúa và tha nhân thì sẽ được sống đời đời trên thiên quốc.
 
Lạy Chúa Giê-su,
Người con để mặc người cha gánh nặng một mình mà không kê vai gánh giúp là con bất hiếu; người môn đệ của Chúa để mặc Thầy chịu khổ nạn, chịu vác thánh giá nặng nề mà không vác cùng thì không xứng đáng là môn đệ trung thành.
Hôm nay Chúa vẫn còn tiếp tục chịu khổ nạn, chịu vác thập giá cách nhiệm mầu
[4] trong Thân mình Ngài là Hội thánh để cứu độ chúng con, lẽ nào chúng con để mặc Chúa gánh vác một mình mà không chia sẻ gánh nặng của Chúa.
Xin cho chúng con sẵn sàng cống hiến thời giờ, công sức… của mình để chăm sóc, phục vụ người khác. Làm như thế là cùng vác thập giá với Chúa; làm như thế thì mới xứng đáng là môn đệ của Chúa và mới được hưởng phúc thiên đàng.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà 
 

[1] GLHTCG số 1323. TĐCV 22, 6-8
[2] Mt 10.39
[3] Mt 10.39
[4] GLHTCG số 1323. TĐCV 22, 6-8

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà