Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Chiên Thiên Chúa. Suy niệm Tin mừng CN 2 TN

Ngôi Hai Thiên Chúa hoá thân làm người, trở thành Con Chiên mới, thay thế cho những con chiên chịu sát tế trong thời Cựu ước để rửa sạch tội lỗi thế gian.
Chiên Thiên Chúa 
(Suy niệm Tin mừng Gioan (1, 29-34) trích đọc vào Chúa nhật 2 thường niên)
 
Khi giới thiệu một vị khách quý cho quần chúng, người ta thường nêu lên chức vị cao nhất cũng như tài năng nổi bật nhất của nhân vật đó, trước là để mang lại vinh dự cho khách, sau là làm tăng thêm lòng kính phục, mộ mến của những người hiện diện.
Ví dụ: Đây là ngài tổng thống của Hoa Kỳ cùng với đệ nhất phu nhân…. Đây là nghệ sĩ ưu tú… Đây là nhà kinh tế học thiên tài đã nhận được giải Nô-ben… Đây là ngôi sao ca nhạc lừng danh thế giới…
Thế mà khi Chúa Giê-su là vua trời đến với nhân loại, thánh Gioan không lấy những tước vị cao cả hay quyền năng xuất chúng của Ngài mà giới thiệu, trái lại, Gioan giới thiệu về Chúa Giê-su cho các môn đệ của mình như sau: “Đây là con Chiên Thiên Chúa,” mà chiên chỉ là một thứ cừu non. 

 
 
Đức Giê-su là Chúa tể trời đất mà được giới thiệu như một con cừu, con chiên, nghe ra xúc phạm quá! Nếu có ai đó giới thiệu chúng ta trước đám đông là cừu, là bò, là chiên... chắc chúng ta cảm thấy bị tổn thương nặng nề.
Vậy mà Chúa Giê-su lại vui lòng chấp nhận danh hiệu này. Ngài chấp nhận làm thân phận con chiên, con cừu gánh tội trần gian.
 
Chiên đền tội thời Cựu ước
Sách Lê-vi dạy rằng nếu có người phạm tội và muốn xin được ơn tha thứ, người đó sẽ đem một con chiên hay con dê đến nơi tế lễ làm lễ vật tạ tội, rồi đặt hai bàn tay lên đầu con vật này để trút hết tội lỗi lên đầu nó và giết nó đi. Vị tư tế sẽ lấy máu con vật bôi lên bàn thờ và đổ xuống chân bàn thờ… Nhờ đó, mọi tội lỗi của người đó sẽ được tha (Lv 4, 27-31).
Con Chiên Thiên Chúa
Tuy nhiên, Thiên Chúa dạy rằng: "Máu các con bò, con dê không thể nào xoá được tội lỗi” (Dt 10,4), vì thế, Ngôi Hai Thiên Chúa đành hoá thân làm người, trở thành Con Chiên mới, thay thế cho những con chiên chịu sát tế trong thời Cựu ước để rửa sạch tội lỗi thế gian.
Ngay từ đầu, ông Gioan tẩy giả đã nhận ra vai trò làm Chiên đền tội của Chúa Giê-su nên "khi thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian" (Gioan 1, 29-30).
Thế là Chúa Giê-su cam phận làm Chiên mới để hiến thân chịu chết và đổ máu mình xoá bỏ tội lỗi thế gian, vì chỉ có máu châu báu của Thiên Chúa mới có thể rửa sạch tội lỗi loài người.
     
Hôm nay, tội lỗi của chúng ta cũng như của nhân loại còn đang chất ngất. Thế nên, Chúa Giê-su vẫn tiếp tục sứ mạng làm con Chiên, hiến tế chính mình để xoá tội trần gian. Ngài đã dâng hiến thân mình trên thập giá trên đồi Can-vê năm xưa, đổ máu thánh mình ra rửa sạch tội lỗi muôn người. Và hôm nay, Ngài tiếp tục hy tế cao trọng ấy trong các Thánh lễ hằng ngày, tiếp tục dâng mình làm Chiên, hiến tế cho Thiên Chúa Cha để đền tội cho nhân loại. Thế nên, trước khi cho các tín hữu rước lễ, linh mục nâng cao Mình thánh Chúa và giới thiệu Chúa Giê-su là Chiên mới đang tiếp tục dâng mình, hiến máu để cứu độ thế gian: "Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian".
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã dùng bí tích Thánh tẩy để biến chúng con thành chi thể của Chúa và cho chúng con được thông dự vào vai trò Tư tế của Ngài và từ đó, chúng con được mời gọi làm chiên đền tội với Chúa.
Xin cho chúng con hiệp thông với Chúa trong từng phút sống, cùng vác thập giá với Chúa bằng cách làm tốt các việc bổn phận hằng ngày, cùng dâng trọn vẹn cuộc sống chúng con làm hiến lễ cho Thiên Chúa Cha, để xin Ngài ban ơn cứu độ cho bao người tội lỗi.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
Tin mừng Gioan (Ga 1, 29-34)
 
29Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói : "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. 30Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.
31Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." 32Ông Gio-an còn làm chứng : "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần."  34Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."
 

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà