Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Chúa đồng hành với ta trong đêm tối cuộc đời. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III PS

Khi đối diện với đêm tối cuộc đời, hãy tìm đến với Chúa Giê-su, chỉ có Ngài là chốn nương tựa vững bền. Nơi Ngài, chúng ta tìm được bình an, hoan lạc.
                                               CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 24, 13-35)

Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì họ không gặp".
Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày sắp tàn". Người liền vào với các ông.
Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.  

SUY NIỆM
 
Chúa đồng hành với ta trong đêm tối cuộc đời
(Suy niệm Tin mừng thánh Luca, trích đọc vào Chúa nhật 3 phục sinh)
 
Vào xế chiều hôm ấy, hai môn đệ buồn bã giã từ Giê-ru-sa-lem đi về Em-mau, lòng nặng trĩu ưu phiền vì thầy Giê-su đã chết! Thế là thần tượng của họ đã sụp đổ; giấc mộng vàng mong được vinh hiển trong triều đại Vua Giê-su đã tan thành mây khói.
Đang lúc họ đang ưu sầu tuyệt vọng như thế, thì Chúa Giê-su tiến lại cùng đi với họ, dùng lời Kinh thánh sưởi ấm tâm hồn họ.
 
Hôm nay, nhiều lúc trong cuộc đời, chúng ta cũng phải đối mặt với những thách thức, sóng gió, bão táp cuồng phong… Đó là những đêm tối trong cuộc đời. Có bình minh thì cũng có hoàng hôn. Có ánh nắng rực rỡ của trưa hè thì cũng phải có những ngày đông ảm đạm. Cuộc sống con người cũng có ngày buồn chen lẫn ngày vui, có đêm đen xen kẽ ban ngày.
Đêm tối cuộc đời có thể là chứng bệnh nan y đang hành hạ bản thân mình hay những người thân thuộc trong gia đình khiến cho cả nhà phải đau khổ, buồn lo. Đêm tối cuộc đời có thể là cảnh vợ con nheo nhóc nghèo đói, nợ nần chồng chất… Đêm tối cuộc đời có thể là tình duyên trắc trở, hạnh phúc tan vỡ hay một tai nạn giao thông...
Trong những hoàn cảnh như thế, chúng ta cảm thấy thất vọng, chao đảo, mất hết niềm tin, mọi thứ như đều đổ sụp. Chúng ta rơi vào tâm trạng của hai môn đệ Emmau. Chúng ta cần nơi nương tựa, bám víu.

Khi gặp hoàn cảnh đó, hãy tìm đến với Chúa Giê-su, chỉ có Ngài là chốn nương tựa vững bền. Nơi Ngài, chúng ta tìm được bình an, hoan lạc. Ngoài Ngài ra, chẳng còn nơi đâu khác.
Ngài đang ở bên chúng ta, đang đồng hành với chúng ta, sẵn sàng chia sẻ ngọt bùi với chúng ta. Chúng ta hãy thưa với Ngài như hai môn đệ Emmau xưa: Xin Chúa ở lại với chúng con, vì bây giờ là đêm tối… bây giờ là tuyệt vọng âu sầu. Xin hãy ở lại với chúng con!
 
Lạy Chúa Giê-su,
Hôm xưa khi cùng đi với hai môn đệ tiến về Emmau, Chúa đã dùng ánh sáng lời Chúa để soi sáng cho hai môn đệ hiểu rằng đấng Cứu thế phải trải qua đau thương rồi mới tiến đến phục sinh khải hoàn vinh hiển… thì nay, xin cho chúng con cũng biết dùng lời Chúa để xoá tan mây mù u tối đang vây phủ tâm hồn, làm bừng lên trong chúng con niềm hy vọng được sống lại với Chúa và hưởng hạnh phúc đời đời. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà         

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà