Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Con Chiên đền tội. Suy niệm lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa

Để chu toàn ý định cứu độ của Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su sẵn sàng trở thành “Con Chiên đền tội” (Ga 1,29), hy sinh chịu chết thay cho muôn dân.
 
Con Chiên đền tội
(Suy niệm Tin mừng Lễ Chúa Giê-su chịu Phép Rửa)
 
Đã sinh ra làm người, ai trong chúng ta cũng mang tội, tội riêng ta phạm cũng như tội tổ tông truyền và chiếu theo luật Thiên Chúa đã quy định, mỗi người chúng ta đều phải mang lấy án phạt đời sau.
Nhưng nếu để cho mọi người phải chịu khổ hình, chịu án phạt vì tội lỗi của họ thì Thiên Chúa là Cha nhân lành đau lòng khôn xiết và không thể chịu nổi; Vì thế, Ngài tìm giải pháp cứu con người tội lỗi khỏi án phạt đời đời do tội gây ra. Giải pháp tốt nhất là “Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt” (Ga 11, 50).
Tuy nhiên, không ai trên đời này có đủ tư cách nhận tội thay, đền tội và chết thay cho muôn dân trên mặt đất; Vì thế, Thiên Chúa Cha đã sai Con Một của Ngài là Chúa Giê-su đầu thai xuống thế làm người, trở nên Anh cả của loài người và là Vị đại diện chính thức của loài người để gánh lấy tội lỗi muôn dân và chấp nhận chịu phạt thay, chịu chết thay cho họ.
 
Chúa Giê-su, Đấng gánh tội trần gian
Để chu toàn ý định cứu độ của Thiên Chúa Cha, Chúa Giê-su sẵn sàng trở thành “Con Chiên đền tội” (Ga 1,29), hy sinh chịu chết thay cho muôn dân.
Mặc dù Chúa Giê-su là Thiên Chúa, từ thuở ban đầu, Ngài cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần dựng nên trời đất, muôn vật muôn loài trong vũ trụ vô biên vô tận này, vậy mà để cứu muôn người khỏi án phạt đời đời, Ngài đã vui lòng hạ mình xuống thế, mang thân phận con người yếu đuối;
Mặc dù Ngài là Đấng đầy quyền năng phép tắc, là Đấng chí tôn chí thánh không hề vương nhiễm tội nhơ… vậy mà Ngài chấp nhận trở nên “hiện thân của tội lỗi” vì mang vô vàn tội lỗi nhân loại vào thân (II Cr 5, 21).
 
Giờ đây, chúng ta hãy ngược dòng lịch sử, cùng đến bên bờ sông Gio-đan để chiêm ngắm Chúa Giê-su chịu phép rửa.

 

Xin hãy nhìn xem:
Đấng tạo dựng vũ trụ càn khôn cao sang vô lượng, quyền phép vô song, vua chúa trần gian chỉ như cát bụi trước mặt Ngài… đang hòa mình với loài thụ tạo mọn hèn thấp kém để chờ được thanh tẩy trong dòng sông Gio-đan;
Đấng tinh tuyền, thánh thiện và rất đỗi tốt lành… đang cùng với những người đê hèn, tội lỗi bày tỏ lòng ăn năn sám hối;
Con người hoàn toàn vô tội và rất cao cả ấy đã khiêm tốn nài xin một người phàm như Gioan làm phép Rửa cho mình (Ga 3, 13) !
Sự kiện Chúa Giê-su chấp nhận chịu phép Rửa nói lên tâm nguyện Ngài sẵn sàng vâng lời Chúa Cha trong mọi sự, sẵn sàng mang tội lỗi người thế vào thân, sẵn sàng đền tội cho muôn loài, chịu phép rửa vì tội lỗi loài người và sẵn sàng chịu khổ nạn và chịu chết để đền tội thay cho muôn người, để nhân loại được giao hòa với Chúa Cha và được sống đời đời trên nơi vinh hiển…
Điều này khiến Chúa Cha rất đỗi hài lòng vì ý định cứu chuộc nhân loại của Ngài đang được Chúa Giê-su thực hiện. Thế là các tầng trời bị đóng lại từ khi nguyên tổ phạm tội giờ được mở ra, Chúa Thánh Thần hiện xuống trên Chúa Giê-su và Chúa Cha bày tỏ niềm hoan lạc của Ngài và long trọng tuyên bố: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người" (Mt 3,17).
 
Đây là thời khắc lịch sử hết sức trọng đại: Cửa thiên cung từ ngàn xưa đã đóng chặt lại vì tội bất phục tùng của A-đam cũ, cắt đứt mọi tương quan giữa Thiên Chúa và loài người, thì ngay trong giờ phút lịch sử này, nhờ sự vâng phục tuyệt đối của A-đam-mới là Chúa Giê-su mà cửa trời được mở ra, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giao hoà giữa Thiên Chúa và nhân loại. Từ đây tương quan giữa Thiên Chúa  và con người được nối lại, Trời giao hoà với đất, Thiên Chúa giao hoà với con người, con người được trở về với Thiên Chúa là Nguồn Cội của mình.
Lạy Chúa Giê-su,
Hình ảnh Chúa Giê-su vô cùng tốt lành thánh thiện mà lại hòa mình với các tội nhân bên bờ sông Gio-đan và khiêm tốn bước xuống dòng nước lãnh nhận phép rửa của Gioan là một lời mời gọi mỗi người chúng con phải xóa bỏ cái tôi kiêu căng tự phụ của mình để biết nhận tội và thành tâm sám hối.
Chúa đã mang lấy tội lỗi chúng con, chịu thanh tẩy và chịu chết vì chúng con thì xin cho chúng con cũng thông phần vào công cuộc cứu độ của Chúa và hợp tác với Chúa trong việc cứu rỗi các tội nhân.
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Tin mừng Mát-thêu ( 3, 13-17)
13 Bấy giờ, Đức Giê-su từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gio-an để xin ông làm phép rửa cho mình.14 Nhưng ông một mực can Người và nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! "15 Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.

16 Khi Đức Giê-su chịu phép rửa xong, vừa ở dưới nước lên, thì các tầng trời mở ra. Người thấy Thần Khí Thiên Chúa đáp xuống như chim bồ câu và ngự trên Người.17 Và có tiếng từ trời phán: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người."
 

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà