Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Để trở nên người nhà của Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng CN 10 TN

Chọn đứng vào hàng ngũ những người vâng phục hay bất tuân lời Chúa ?
CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN NĂM B
Tin Mừng (Mc 3, 31-35).

Mẹ và anh em Ðức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho gọi Người ra. Lúc ấy, đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy!” Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Ðây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi”.

 

SUY NIỆM
 
Để trở nên người nhà của Chúa Giê-su
(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (Mc 3, 20-35) Chúa nhật 10 thường niên B)
 
Để hiểu rõ sứ điệp lời Chúa trong Tin mừng hôm nay, trước hết, chúng ta cùng tìm hiểu vấn đề: Những ai được Chúa Giê-su hài lòng, trân trọng, quý mến nhất trên đời?
Chắc chắn đó là những người lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.
Cụ thể là hôm ấy, có một phụ nữ đang nghe Chúa Giê-su rao giảng cách hùng hồn, thuyết phục… liền bày tỏ lòng khâm phục sâu xa của mình đối với Ngài bằng cách thốt lên: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.”
Chúa Giê-su liền đáp lại: “Những ai nghe và giữ lời Thiên Chúa thì có phúc hơn
[1]” (Lc 11, 27-28).”
Qua lời nầy, Chúa Giê-su cho thấy ai thực hành lời Chúa dạy thì sẽ được hồng phúc vô cùng lớn lao; phúc nầy còn lớn hơn phúc được cưu mang, nuôi dưỡng Chúa.
 
Và hôm nay, thánh Mác-cô cho biết: Khi Chúa Giê-su đang giảng dạy giữa đám đông, có người đến thưa với Ngài rằng: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy! "
Trước khi rời đám đông ra gặp Mẹ, Chúa Giê-su nhân cơ hội nầy để tỏ lòng yêu mến quý trọng của Ngài đối với những người thi hành ý Thiên Chúa. Ngài nói:
"Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? " Rồi Ngài rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: "Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi" (Mc 3, 34-35).
 
Như vậy, Chúa Giê-su liệt những ai làm theo ý Thiên Chúa vào hàng ngũ những người ruột thịt thân thiết nhất của Ngài, là mẹ, là anh chị em của Ngài. Đây cũng là lời tán dương đẹp nhất dành cho họ, không còn lời ca tụng nào cao đẹp hơn.
 
Ngoài ra, Chúa Giê-su cũng cho thấy chỉ có những ai thực hành lời Thiên Chúa phán dạy thì mới được hưởng phúc đời đời trên thiên quốc. Ngài nói: “Không phải kẻ nói với Ta: Lạy Chúa! Lạy Chúa!  là được vào Nước Trời, nhưng chỉ có những ai thực hành ý Cha Ta mới được vào mà thôi” (Mt 7,21). Như thế, Nước Trời hay thiên đàng là nơi dành riêng cho những người vâng giữ lời Thiên Chúa.
 
Và giờ đây, xin nêu câu hỏi thứ hai:
Những ai làm cho Chúa Giê-su đau buồn hơn cả và bị Ngài lên án gắt gao nhất?
Đó là những người ngoan cố không tuân giữ lời Chúa truyền dạy. Cụ thể là đối với những người Do Thái bất tuân lời Chúa, Chúa Giê-su nói:
“Đến ngày phán xét, nữ hoàng phương nam sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống nầy, vì bà đã từ tận cùng trái đất mà đến nghe sự khôn ngoan của Sa-lo-mon, nhưng ở đây còn có người hơn Sa-lô-mon nữa!
Ngài còn nói thêm: Trong cuộc phán xét, dân thành Ninivê cũng sẽ đứng lên tố cáo và lên án dòng giống nầy, vì họ đã sám hối theo lời Gio-na giảng, nhưng ở đây còn có người hơn Gio-na nữa” (Lc 11, 31-32).
 
Vấn đề của chúng ta hôm nay là chọn theo bên nào?
Lời Chúa đề ra cho chúng ta hai chọn lựa: một là đứng vào hàng ngũ những người tuân giữ Lời Chúa để làm cho Chúa hân hoan vui mừng, chúc phúc, được liệt vào hàng ngũ những người ruột thịt thân yêu của Ngài và được vào thiên đàng; hai là đứng vào hàng ngũ những người không vâng nghe lời Chúa để rồi bị Chúa lên án gay gắt như những người Do Thái cứng đầu năm xưa?
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa yêu mến, trân trọng và tuyên dương những ai lắng nghe và vâng giữ lời Ngài. Chúa lại rất đau buồn và lên án những ai không thực hành lời Chúa.
Xin giúp chúng con đừng gác bỏ lời Chúa dạy, nhưng quyết tâm thực hiện hết lòng, để đáng được hạnh phúc đời đời Chúa hứa ban. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
 
 
 

[1] Theo bản dịch phụng vụ

Từ khóa:

hàng ngũ