Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Diệt trừ gương xấu. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 26 B

Đừng gây ra gương xấu để khỏi mang án phạt nặng nề, nhưng nêu cao gương sáng như đèn đẩy lùi bóng đêm.
Diệt trừ gương xấu
(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (9, 38-48) trích đọc vào Chúa nhật 26 thường niên B)
 
Những gương xấu trong gia đình như thể vợ chồng đánh đập, chửi mắng nhau, ăn gian nói dối, bỏ bê, lơ là việc đạo đức, ăn nói tục tằn… là những thứ tội thường xảy ra và nhiều người xem đây là chuyện bình thường, chẳng có gì nghiêm trọng, chẳng đáng quan tâm.
Tuy nhiên, đối với Chúa Giê-su, đó là thói xấu tai hại, phải kiên quyết bài trừ, phải xóa bỏ bằng mọi giá.
Tại sao?
Vì đó là những tội có thể gây ra gương xấu cho con cái và cho những người chung quanh.
Chúa Giê-su kết án những người gây ra những thứ tội tương tự như thế cách nặng nề. Ngài phán:
"Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9, 42).
Chúng ta cần nhìn qua cối đá của người Do-thái thời Chúa Giê-su như thế nào.
Cối này có 2 thớt, thớt trên là một bánh xe nằm ngang, có hình dạng như bánh xe tải hiện nay. Bánh xe bằng đá này được quay chung quanh một trục ở chính giữa. Vì nó rất nặng, không thể quay bằng tay nên phải cho dùng sức kéo của một con lừa. Chú lừa kéo bánh xe quay vòng chung quanh trục giữa để nghiền tán ngũ cốc thành bột.
Chúa Giê-su truyền phải xô người làm gương xấu xuống biển, nhưng trước khi xô, phải lấy cối xay bằng đá vừa nói buộc vào cổ người ấy, để cho người đó chìm xuống nước thật mau, thật sâu và chìm đến tận đáy.
Như vậy, Chúa Giê-su lên án quá sức nặng nề những thứ tội gây ra gương xấu làm hại những người chung quanh và kịch liệt bài trừ.
 
Chúa Giê-su muốn nhổ bỏ tội lỗi tận gốc rễ
Chúa Giê-su còn dạy phải diệt trừ các duyên cớ gây ra tội lỗi cách quyết liệt. Ngài nói: "Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt” (Mc 9, 43-48).
Khi phán dạy như thế, Chúa Giê-su không có ý nói là chúng ta phải huỷ hoại thân mình để loại trừ thói xấu, nhưng Ngài có ý nói phải diệt trừ thói xấu cách triệt để, bằng bất cứ giá nào. 
                                                                  


Phương pháp kiến hiệu để diệt trừ thói xấu: lấy ánh sáng đẩy lùi bóng tối
Khi bóng tối bao phủ căn phòng khiến những người nhà không tìm ra đường đi lối bước… người ta làm cách nào để xua tan nó đi? Không có cách nào đơn giản và hiệu quả hơn là thắp lên một ngọn đèn.
Cũng thế, tội lỗi và các thói hư tật xấu đang vây bọc quanh ta y như bóng tối càng lúc càng dày… Muốn đẩy lùi chúng thì cách tốt nhất là phải thắp lên những “ngọn nến”, đốt lên những “ngọn đèn”… tức là khơi dậy những tâm tình tôn trọng quý mến nhau, khuyến khích nhau làm việc thiện, thúc đẩy nhau làm việc tốt… Những việc tốt đẹp của ta cũng như của những người khác… sẽ tỏa sáng và sẽ là “ánh sáng” đẩy lùi bóng tối tội lỗi quanh ta.


Lạy Chúa Giê-su,
Chúa kết án rất nặng nề và nghiêm khắc những người làm gương xấu: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.”
Xin cho chúng con đừng bao giờ gây ra gương xấu để khỏi mang án phạt nặng nề, nhưng luôn nêu cao gương sáng như những ngọn đèn tỏa sáng, để dần dần đẩy lùi bóng đêm tội lỗi trong gia đình cũng như trong thôn xóm chúng con.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
 
CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN. Tin mừng Mác-cô 9, 38-48
38 Hôm ấy, ông Gio-an nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta."39 Đức Giê-su bảo: "Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy.40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
41 "Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
42 "Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt.45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục.47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục,48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.”
 

Nghe file Audio
(Thể hiện: Lê Anh)
Download
Tác giả bài viết: Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà
Từ khóa:

nặng nề, gương sáng