Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Dọn đường cho Chúa đến. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 2 Mùa Vọng B

Xin cho chúng con đừng thoái thác trách nhiệm làm sứ giả cho Chúa, nhưng luôn quan tâm, cố gắng để dọn đường cho Chúa đến với những người chung quanh.
CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG
Tin mừng Mác cô 1, 1-8
Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:
Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.
Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."
 

SUY NIỆM

Dọn đường cho Chúa đến
(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1, 1-8) Chúa nhật 2 mùa vọng năm B)
 
Thiên Chúa cần có người đi trước dọn đường cho Ngài
Đầu tiên, Gioan tẩy giả được sai đến để dọn đường cho Đấng Cứu thế, như lời đã chép trong sách ngôn sứ I-sai-a: “Nầy Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”
Trong suốt dòng lịch sử, Thiên Chúa cũng sai những sứ giả khác đi trước dọn đường cho Đấng Cứu thế đến với muôn dân, như gửi thánh Phan-xi-cô Xa-vi-e mang Tin mừng Chúa đến cho các dân tộc Nam Á và Nhật Bản, gửi các linh mục nước ngoài đến truyền đạo trên đất nước chúng ta...
Và hôm nay, mỗi người chúng ta cũng được Thiên Chúa giao trọng trách dọn đường cho Chúa đến với những người chưa nhận biết. Đây không chỉ là trách nhiệm của các linh mục, tu sĩ… mà còn là bổn phận của mỗi tín hữu trong Hội thánh.
 
Điều đặc biệt của Giáo hội Hàn Quốc là đạo Công giáo được hình thành tại đây không do các linh mục nước ngoài tới truyền đạo, nhưng do một nhóm người bản xứ.
Gương mặt nổi bật nhất là Yi Byok (I-bơ-gioc), người Hàn Quốc, chào đời năm 1754.
Năm 26 tuổi, anh cùng một nhóm trí thức mày mò tìm hiểu về đạo thánh Chúa và đến năm 1783, anh gửi một người bạn trong nhóm tên Yi Seung-hun (I-sưng-hun) qua Trung Quốc để học hỏi thêm về giáo lý Công giáo. Đến Bắc kinh, Yi Seung-hun (I-sưng-hun) được học giáo lý, lãnh bí tích Rửa tội rồi mang sách báo Công giáo về quê hương.
Trở lại Hàn quốc, Yi Seung-Hun (I-sưng-hun) rửa tội cho Yi Byok (I-bơ-gioc) và mấy người bạn khác.
Thế là hai vị nầy là những người đầu tiên mang Chúa đến với Hàn Quốc, là những sứ giả dọn đường cho Chúa Cứu Thế đến với đồng bào của mình.
Từ đó, Tin mừng của Chúa lan tỏa nhanh chóng trên đất nước nầy. Đến hôm nay, có đến 11,3 phần trăm dân số Hàn quốc theo đạo Công giáo, trong khi tại Việt Nam chúng ta mới được 7,2 phần trăm dân số theo đạo Công giáo mà thôi.
Hai anh em nầy đã dày công học hỏi về đạo thánh Chúa, đã hy sinh cuộc đời để đưa Chúa đến với dân tộc mình. Còn chúng ta, chúng ta có muốn dọn đường cho Chúa đến với những người đang sống gần gũi với chúng ta không?
 
Lạy Chúa Giê-su,
Nếu chúng con thật lòng yêu mến Chúa thì phải cố công mang Chúa đến với những người chưa biết Chúa là ai.
Xin cho chúng con đừng thoái thác trách nhiệm làm sứ giả cho Chúa, nhưng luôn quan tâm, cố gắng để dọn đường cho Chúa đến với những người chung quanh. Amen.
 
Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà