Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Đừng chặn đường Chúa đến. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật II mùa Vọng

Quyết tâm triệt hạ mọi thứ rào chắn do tội lỗi gây ra, để Chúa có thể đến với mọi người.
                                               
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG

Tin mừng Lu-ca (Lc 3,1-6)
1 Năm thứ mười lăm dưới triều hoàng đế Ti-bê-ri-ô, thời Phong-xi-ô Phi-la-tô làm tổng trấn miền Giu-đê, Hê-rô-đê làm tiểu vương miền Ga-li-lê, người em là Phi-líp-phê làm tiểu vương miền I-tu-rê và Tra-khô-nít, Ly-xa-ni-a làm tiểu vương miền A-bi-lên,2 Kha-nan và Cai-pha làm thượng tế, có lời Thiên Chúa phán cùng con ông Da-ca-ri-a là ông Gio-an trong hoang địa.3 Ông liền đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội,4 như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng.6 Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.
 
 

                                       Đừng chặn đường Chúa đến
                 (Suy niệm Tin mừng Luca (Lc 3,1-6) trích đọc vào Chúa nhật II mùa Vọng)
 
Để chuẩn bị cho Chúa cứu thế đến với muôn dân, Gioan Tẩy giả được sai đi làm người dọn đường. “Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng, kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội, như có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng: Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi...” (Lc 13, 3-4).
Cũng như thánh Gioan tẩy giả, tất cả mọi thành phần trong Hội thánh đều được mời gọi để tiếp nối công cuộc dọn đường cho Chúa Cứu thế; nhưng tiếc thay Chúa Giê-su xuống thế đã 2.000 năm, vậy mà hiện nay còn rất nhiều người chưa nhận biết Ngài, xa lạ với Ngài và thậm chí còn thù nghịch với Ngài! Tại sao?
 
Có nhiều lý do, nhưng theo Đức thánh Cha Bê-nê-đích-tô, tội lỗi do những người con trong Hội thánh gây ra là lý do tai hại nhất.
Ngày 11 tháng 5 năm 2010, trên đường tới Lisbon, Bồ-đào-nha, Đức Thánh Cha Bê-nê-đích-tô XVI ngỏ lời với các nhà báo rằng:
“Các vụ tấn công ngày nay chống lại Giáo hội không chỉ đến từ bên ngoài Giáo hội, mà cả từ bên trong, từ tội lỗi hiện nay trong Giáo hội.” Và Ngài cho rằng tội lỗi con cái Hội thánh gây ra là cuộc bách hại khủng khiếp nhất, tàn phá Hội thánh nặng nề nhất.
[1]
Cụ thể, khi người cha trong gia đình bê tha rượu chè, nói tục chửi thề; khi người mẹ đam mê bài bạc, phụ huynh thờ ơ trong việc đạo đức… thì đời sống đạo của gia đình sẽ sa sút, con cái sẽ dần dần xa Chúa, bỏ Chúa lúc nào không hay.
Khi giáo sĩ hay giáo dân gây ra nhiều tội lỗi và tai tiếng, họ sẽ làm ô danh Chúa và làm cho khuôn mặt Hội thánh hoen ố đi.
Như thế, tội lỗi do con cái Giáo hội gây ra là một cản trở rất lớn khiến nhiều người không muốn đến với Chúa Giê-su và Hội thánh Ngài.


Làm thế nào phá bỏ những cản trở nầy?
Phải triệt hạ những tội lỗi nghiêm trọng do các tín hữu gây ra vì đây là cản trở lớn nhất ngăn chặn nhiều người đến với Chúa.
Qua bài đọc Tin mừng hôm nay, ngôn sứ I-sai-a kêu gọi thực hiện những việc sau đây:
- “Phải lấp đầy mọi thung lũng”: Những thiếu sót trong việc đạo đức và trong việc bổn phận hằng ngày là những thung lũng cần phải lấp cho đầy.
- “Phải bạt thấp mọi núi đồi”: Tính kiêu căng, tự cao tự đại là núi đồi cần phải bạt xuống.
- “Uốn cho ngay những khúc đường quanh co”: Tính gian dối lừa lọc là những khúc quanh co cần phải uốn lại cho ngay.
- “Phải san cho bằng những đoạn đường lồi lõm”: Những đam mê tội lỗi là những đoạn đường lồi lõm phải san cho bằng…


Khi chúng ta thực hiện những điều nầy, thì chân dung của Chúa Giê-su sẽ được tỏa sáng, khuôn mặt của Hội thánh sẽ khả ái hơn và lời loan báo “hết mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” của ngôn sứ I-sai-a sẽ được ứng nghiệm.
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa tha thiết đến với nhân loại để cứu độ muôn người. Chúa mời gọi chúng con dọn đường cho Chúa đến. Thế mà, thay vì dọn đường, chúng con lại vô tình tạo ra nhiều cản trở khiến Chúa không thể đến được với bao người.
Ngay từ hôm nay, xin cho chúng con quyết tâm triệt hạ hết mọi thứ cản trở do tội lỗi gây ra, để Chúa có thể đến với mọi người. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
 
[1] Nguồn: WHD ngày 12.05.2010

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà