Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Giá trị cao quý của gia đình

Gia đình rất cao quý vì là kiệt tác của Thiên Chúa Ba Ngôi, là Hội thánh nhỏ và là đền thờ của Thiên Chúa
Giá trị cao quý của gia đình 
 
 
             MỜI NGHE AUDIO BÀI NÀY, TẠI ĐÂY: GIÁ TRỊ CAO QUÝ CỦA GIA ĐÌNH 


Đối với nhiều người thời nay, gia đình bị xem thường hoặc chỉ có giá trị tương đối. Tuy nhiên, đối với những ai đón nhận giáo huấn Hội thánh công giáo, thì gia đình có giá trị tối cao, rất đáng trân trọng và yêu mến.
 
Giáo huấn Hội thánh dạy ta biết giá trị tuyệt vời của gia đình Ki-tô hữu như sau:
1. Gia đình là kiệt tác của Thiên Chúa ba Ngôi, là công trình kiến trúc tuyệt vời của Thiên Chúa. Thiên Chúa là kiến trúc sư đã thiết kế và xây dựng gia đình.
Thiên Chúa xây dựng gia đình lúc nào?
Sách Sáng thế diễn tả cách hình tượng như sau: Ba Ngôi Thiên Chúa cùng hợp tác với nhau trong công cuộc sáng tạo này. Thiên Chúa nói: “Chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh chúng ta, giống chúng ta.” Rồi Thiên Chúa đã dựng nên A-đam và lấy sườn A-đam dựng nên E-va và trao E-va cho A-đam làm bạn đời. Thế là gia đình đầu tiên của nhân loại được tạo thành. Đây là kiệt tác tuyệt vời nhất, vượt lên trên hết mọi kỳ công Thiên Chúa tạo dựng.
Vì thế, chúng ta phải trân trọng kiệt tác tuyệt vời này của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Vì thế, không được xem thường gia đình, không được làm gia đình rạn nứt hay tan vỡ bằng bạo lực gia đình, bằng ngoại tình, ly thân ly dị… vì làm như thế là đập phá kiệt tác của Thiên Chúa. Đập phá gia đình là kiệt tác số một của Thiên Chúa là một tội rất nặng nề.
 
2. Gia đình là Hội thánh nhỏ của Chúa
Tại sao lại là Hội thánh nhỏ? Vì Chúa Giê-su đã dùng bí tích Thánh tẩy để rửa sạch tội lỗi chúng ta, làm cho chúng ta trở thành chi thể của Ngài. Vì thế mỗi tín hữu đã rửa tội được xem là thánh.
Trong một gia đình mà người cha, người mẹ, người con… đều là chi thể Chúa Giê-su, thì họ đều là thánh. Thánh cha, thánh mẹ, thánh con… sống chung một nhà, tạo  nên Hội thánh tại gia.
Công đồng Vatican II cũng gọi gia đình là “h
ội thánh thu nhỏ hay hội thánh tại gia.”[1]
Vì thế, chúng ta phải tôn trọng, quý mến gia đình như chúng ta vẫn luôn tôn trọng và quý mến Hội thánh Chúa; phải góp phần xây dựng gia đình nên thánh thiện như chúng ta vẫn đóng góp công sức xây dựng Hội thánh.
Trái lại, ai xúc phạm đến gia đình là xúc phạm Hội thánh Chúa; Ai làm cho gia đình rạn nứt hay tan vỡ bằng bất cứ bằng cách nào…  là đang tàn phá Hội thánh.
 
3. Gia đình là đền thờ Chúa ngự
Gia đình là đền thờ vì được tạo nên bởi người cha, người mẹ… là đền thờ Thiên Chúa. Thánh Phao-lô: “Anh em không biết rằng anh em là Đền thờ Thiên Chúa và Thánh thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Ai phá hủy Đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người đó. Vì Đền thờ Chúa là nơi thánh và Đền thờ đó chính là anh em.” (I Cor3,16).
 
Vì thế, phải hết sức trân trọng, yêu mến gia đình như chúng ta luôn trân trọng nhà thờ Giáo xứ. Chúng ta không tiếc công, tiếc sức trang điểm nhà thờ Giáo xứ mình xinh đẹp thì cũng hãy ra công trang điểm gia đình là Đền thờ của Thiên Chúa như thế.
Nếu chúng ta làm cho gia đình tan vỡ bằng bạo lực gia đình, bằng ngoại tình, ly thân ly dị… là chúng ta phá hủy Đền thờ Thiên Chúa và phải mang lấy hậu quả tai hại, như thánh Phao-lô nói: “Ai phá hủy Đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt người ấy.”
 
Lạy Chúa Giê-su,
Gia đình là quà tặng tuyệt vời nhất mà Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con hết sức trân trọng, yêu quý gia đình, xây đắp gia đình cho xứng là đền thờ của Chúa và đừng bao giờ phá hoại Hội thánh nhỏ này bằng những hành vi sai trái của chúng con. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 

[1] (LG 11. GLHTCG 1.656).

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà