Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Hạnh phúc cho chiên ngoan của Chúa. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV PS

“Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28).
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Tin mừng Gioan (Ga 10, 27-30)
Khi ấy, Chúa Giê-su nói với người Do Thái rằng: 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi.28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha.30 Tôi và Chúa Cha là một."

 
 
Hạnh phúc cho chiên ngoan của Chúa  
(Suy niệm Tin mừng thánh Gioan (Ga 10,27-30) trích đọc vào Chúa nhật 4 Phục sinh)
 
Khát vọng lớn nhất đời người là gì?
Tất cả mọi người trên dương gian nầy, từ những vị vua đầy quyền lực ngự trên ngai cao, những nhà lãnh đạo tài năng thống lĩnh muôn người, những đại phú gia dư đầy tiền bạc cho đến những người dân đen khốn khổ… tất cả đều có chung một khát vọng, một khao khát rất sâu xa và mãnh liệt bùng lên từ sâu thẳm tâm hồn, đó là mong sao mình không phải chết nhưng được sống đời đời.
Thế nhưng, không một thứ thần dược hay một quyền lực nào trên đời có thể giúp con người đạt được khát vọng đó.
 
Chỉ có Chúa Giê-su là Thiên Chúa, là Đấng ban sự sống cho nhân loại, mới có thể đáp ứng những khát vọng thâm sâu và mãnh liệt đó mà thôi.
Ngài nói: “Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi” (Ga 10, 28).
Qua những lời nầy, Chúa Giê-su hứa ban cho những ai theo Ngài hai hồng phúc trọng đại, đáp lại khát vọng muôn thuở của con người, đó là:
Thứ nhất: cho họ sống đời đời;
Thứ hai: không để họ bị diệt vong.
 
Điều kiện để được hồng phúc Chúa ban.
Tuy nhiên, muốn được Chúa Giê-su ban cho những hồng phúc quý báu nầy thì chúng ta phải đáp ứng những điều kiện Ngài đưa ra, xem ra rất đơn giản, đó là trở nên “chiên ngoan” đi theo sự dẫn dắt của Ngài, như lời Ngài nói:
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi” (Ga 10, 27).
Qua những lời nầy, Chúa Giê-su mong muốn chúng ta thực hành hai điều sau đây:
Một là nghe tiếng Chúa: Chúa dạy gì thì hãy làm theo.
Hai là đi theo Chúa, nghĩa là noi gương bắt chước Ngài, Ngài sống như thế nào, ta hãy làm theo như thế.
 
Được Chúa bảo vệ để không bị hủy diệt, không phải trầm luân trong hỏa ngục, trái lại được sống đời đời trên thiên quốc là hạnh phúc lớn nhất không gì sánh được và mọi người cần phải đạt được với bất cứ giá nào.
Vậy thì chúng ta có sẵn sàng đáp ứng điều kiện Chúa Giê-su đòi buộc để đạt được hạnh phúc cao quý nầy hay không?
 
Lạy Chúa Giê-su,
Trên cõi đời nầy, chỉ có Chúa mới có thể cứu thoát con người khỏi bị diệt vong và ban tặng sự sống đời đời cho nhân loại mà thôi.
Xin cho chúng con trở nên chiên ngoan trong đoàn chiên của Chúa, vâng giữ lời Chúa truyền dạy, bước đi theo đường lối Ngài, để được Ngài dẫn vào cõi sống đời đời trên thiên quốc. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà