Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Hồng phúc được biết Chúa. Suy niệm Tin mừng CN 21 TN

Được nhận biết Chúa quý báu hơn mọi điều khác trên thế gian.
Hồng phúc được biết Chúa
(Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (16, 13-20) trích đọcvào Chúa nhật 21 thường niên.)
 
“Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Ngài hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai ?"  Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 
Thế là cho đến bấy giờ, chưa có ai trong dân Do-thái nhận biết Chúa Giê-su là Đấng nào.

Đức Giê-su quay sang hỏi các môn đệ: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" 
Si-môn Phê-rô thưa : "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống."
Một câu đáp gây kinh ngạc! Si-môn Phê-rô đã thấu được căn tính của Chúa Giê-su!
Cho đến lúc đó, chỉ có Si-môn Phê-rô là người duy nhất được đặc ân nầy. Vì thế, Chúa Giê-su ca ngợi và chúc mừng:
“Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Đây quả là hồng phúc rất lớn lao.

Diễm phúc được nhận biết Chúa
Hôm nay, Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta hồng phúc không thua kém gì thánh Phê-rô năm xưa.
Trong số 97 triệu người Việt Nam, chỉ có bảy triệu người công giáo.  Chúng ta may mắn được liệt vào cộng đồng tuy ít ỏi nhưng đầy diễm phúc nầy.
Điều mà các vị ngôn sứ tầm cỡ như Ê-li-a, I-sai-a, Mô-sê… và ngay cả các nhà hiền triết, các khoa học gia tên tuổi… chưa từng được nghe, chưa được thấy, chưa từng biết, thì Thiên Chúa đã mặc khải cho chúng ta từ lúc mới có trí khôn. Chính Chúa Giê-su cũng nhìn nhận đây là đại phúc. Ngài nói:
"Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. Quả thế, Thầy bảo anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe” (Mt 13, 16-17).

Dù chúng ta có trí tuệ siêu phàm, nắm bắt hết mọi kiến thức khoa học, thông hiểu hết mọi ngôn ngữ loài người… nhưng nếu chúng ta chưa biết gì về Thiên Chúa, là chưa nắm được chìa khóa mở cửa thiên đàng.
Ngược lại, cho dù chúng ta chẳng có bằng cấp, không biết gì về khoa học nhưng được ơn hiểu biết và yêu mến Chúa, thì chúng ta có nhiều hy vọng được hưởng hạnh phúc thiên đàng.
Vì thế, ơn được nhận biết Chúa quý báu hơn mọi điều khác trên thế gian.   
 
Diễm phúc được chọn làm “viên đá” xây dựng Hội thánh
Bên cạnh hồng phúc nhận biết Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống, Si-môn Phê-rô còn được phúc thứ hai là được Chúa chọn làm Đá tảng xây Hội thánh như lời Chúa Giê-su nói với ngài: “Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng đá, trên Đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”
Hôm nay Thiên Chúa cũng ưu ái trao ban hồng phúc này cho mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi làm “viên đá sống” để cùng nhau xây lên Đền thờ Thiên Chúa như lời thánh Phê-rô: “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống mà xây nên Đền thờ thiêng liêng” (1Pr 2,5).
Phê-rô là Đá tảng được Chúa chọn làm nền để xây dựng Hội thánh hoàn vũ, thì chúng ta cũng là những viên đá khác được Chúa chọn để xây dựng Hội thánh nhỏ là gia đình và giáo xứ chúng ta.
Thế là trong cương vị người cha người mẹ, người anh chị em trong gia đình, chúng ta trở thành những Phê-rô khác, những “viên đá” khác trong Hội thánh tại gia. Hội thánh toàn cầu được kiên vững nhờ được xây dựng trên Đá tảng Phê-rô thì Hội thánh tại gia có được kiên vững hay không là tuỳ vào chúng ta.
Được chọn làm Đá tảng xây dựng Hội thánh, Phê-rô không thụ động cầu an, nhưng đã anh dũng hy sinh đời mình để xây dựng Hội thánh Chúa và tích cực loan báo Tin mừng. Được chọn làm đá tảng như Phê-rô, chúng ta cũng phải hy sinh thời giờ, công sức để xây dựng gia đình và Giáo xứ chúng ta trở nên cộng đồng yêu thương, huynh đệ và lan tỏa tình Tin mừng.
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã ban ơn giúp sức cho thánh Phê-rô làm tròn vai trò của ngài trong cương vị Đá tảng Hội thánh thì xin Chúa cũng nâng đỡ và giúp sức để chúng con chu toàn vai trò của mình trong cương vị đá tảng của Hội thánh tại gia.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà  
 
Tin mừng Mát-thêu, 16, 13-20 
13 Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai ?"  14 Các ông thưa : "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." 15 Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?" 16 Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." 17 Đức Giê-su nói với ông : "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời : dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." 20 Rồi Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Đấng Ki-tô.
 
 
Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Từ khóa:

nhận biết