Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Sám hối ngay từ hôm nay. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 3 TN

Muốn tẩy sạch tâm hồn, phải bắt đầu ngay hôm nay, đừng đợi đến ngày mai.
CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN
Tin mừng Mác-cô (1,14-20)
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: "Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng."
16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.
 

SUY NIỆM

Sám hối ngay từ hôm nay
(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (Mc 1,14-20) Chúa nhật 3 thường niên năm B)
 
Một số tín hữu nghĩ rằng Thiên Chúa là Cha giàu lòng nhân ái, sẵn sàng tha thứ cho người có tội, vậy thì ta cứ phạm tội thoải mái, cứ ăn chơi sa đọa thả giàn… Ăn năn sám hối làm gì cho khổ … Mai đây, trong giờ sau hết, chỉ cần mời linh mục đến nhà, cho xưng tội, xức dầu là xong!
Nghĩ như thế là sai lầm tai hại, khiến đời sống đạo của họ ngày càng tồi tệ hơn; họ sống ngược lại giáo huấn của Chúa Giê-su, vì đối với Chúa Giê-su, việc sám hối phải được đặt lên hàng đầu, không sám hối sẽ không được tha tội, không được cứu rỗi.
Chính vì thế, khi Gioan Tẩy giả bắt đầu sứ vụ rao giảng, lời đầu tiên ông kêu gọi dân chúng là: "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời gần đến" (Mt 3,1-2). 
Và bài Tin mừng trích đọc hôm nay cho thấy, khi khởi sự rao giảng, lời đầu tiên Chúa Giê-su kêu gọi mọi người là: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng" (Mc 1,15).
Sau nầy, khi Nhóm Mười hai được Chúa Giê-su sai đi thi hành sứ vụ, việc đầu tiên mà các ông quan tâm thực hiện là “kêu gọi người ta ăn năn sám hối” (Mc 6,12).
Và sứ điệp cuối cùng của Chúa Giê-su khi từ giã các môn đệ về trời cũng là sám hối. Ngài truyền cho các môn đệ “Hãy nhân danh Ngài mà rao giảng cho muôn dân… kêu gọi họ sám hối để được tha tội” (Lc 24, 47).
Như thế, sám hối là việc tối cần thiết để được tha thứ và cứu rỗi, không sám hối sẽ không được tha tội.
 
Thân xác ta cần được tắm rửa hằng ngày để khỏi bị dơ bẩn và hôi hám.
Áo quần chúng ta vương nhiều bụi bặm và vết bẩn cũng phải được thay đổi ngay.
Căn phòng ta đang ở vẫn thường xuyên được quét dọn sạch sẽ tươm tất mỗi ngày…
Thế thì tại sao tâm hồn ta đang vướng nhiều lỗi lầm và thói hư tật xấu… làm cho ta trở nên khả ố trước mặt mọi người, làm cho phẩm giá bị hạ thấp, làm cho danh dự bị hoen ố… thì ta lại không quan tâm?
 
Bao giờ mới bắt đầu sám hối?
Phần lớn tín hữu thấy rằng sám hối, sửa mình, cải thiện cuộc sống là việc cần thiết, nhưng cứ chần chừ không quyết làm ngay. Họ tự nhủ lòng: “Tất nhiên tôi sẽ sám hối, nhưng từ từ đã, vội gì... Thế rồi người ta cứ lần lữa mãi cho đến lúc xuống mồ mà vẫn chứng nào tật ấy.
Muốn tẩy sạch tâm hồn, phải bắt đầu ngay hôm nay, đừng đợi đến ngày mai.
Hãy noi gương dân thành Ni-ni-vê được thuật lại trong phụng vụ hôm nay, mau mắn đáp lời mời gọi sám hối từ ngôn sứ Giô-na.
Khi “Giô-na bắt đầu vào thành, đi một ngày đường và công bố: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy họ quyết tâm sám hối, từ bỏ đời sống xấu xa nên đã không phạt họ. (Giôna 3, 4-5).
 
Lạy Chúa Giê-su,
Xin giúp chúng con biết nhìn lại mình và thường xuyên rà soát tâm hồn để nhận ra biết bao lầm lỗi chất chứa bên trong đang huỷ diệt tư cách, phẩm giá và danh dự của chúng con, xô đẩy linh hồn chúng con vào cõi chết.
Xin ban cho chúng con có đủ quyết tâm để tắm gội tâm hồn và có đủ nghị lực để để bắt tay vào việc sám hối ngay từ hôm nay. Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà