Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Sống gần gũi, thân mật với Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 2 TN

"Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát, Người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì."
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN NĂM B

TIN MỪNG GIOAN (Ga 1, 35-42)
Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa." Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: "Các anh tìm gì thế? " Họ đáp: "Thưa Thầy, Thầy ở đâu? "Người bảo họ: "Đến mà xem." Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Ông An-rê, anh ông Si-môn Phê-rô, là một trong hai người đã nghe ông Gio-an nói và đi theo Đức Giê-su. Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói: "Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a" (nghĩa là Đấng Ki-tô). Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giê-su. Đức Giê-su nhìn ông Si-môn và nói: "Anh là Si-môn, con ông Gio-an, anh sẽ được gọi là Kê-pha" (tức là Phê-rô).

 

SUY NIỆM
 
Sống gần gũi, thân mật với Chúa Giê-su
(Suy niệm Tin mừng Gioan (Ga 1, 35-42) trích đọc vào Chúa nhật 2 thường niên B)
 
Có hai lối sống đạo tương phản nhau:
Một là sống xa cách, lạnh nhạt với Chúa; hai là sống gần gũi, thân mật với Chúa Giê-su.
- Người sống xa cách, lạnh nhạt với Chúa không muốn gặp gỡ Chúa qua các giờ kinh nguyện, không mấy khi nhớ đến Chúa trong ngày.
- Còn người sống gần gũi, thân mật với Chúa thì siêng năng cầu nguyện, vâng giữ lời Chúa và tha thiết yêu mến Ngài.
Người xa cách lạnh nhạt với Chúa chẳng tìm được nguồn vui và chốn nương tựa nơi Chúa nên cảm thấy bất hạnh; còn người gần gũi thân mật với Chúa thì cảm thấy hạnh phúc tràn trề vì có Chúa luôn ở kề bên, hằng yêu thương cứu giúp mình trong mọi nơi mọi lúc, như lời Chúa phán qua thánh vịnh 91 sau đây:
“Chúa phán: "Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
Người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên…”
 
Trích đoạn Tin mừng hôm nay cho biết các môn đệ đầu tiên đã được trở nên những người bạn gần gũi thân mật với Chúa Giê-su nhờ kinh qua 3 giai đoạn sau đây:
 
Giai đoạn thứ nhất: Gặp gỡ Chúa Giê-su
Khi “Ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo để gặp Đức Giê-su (Ga 1, 37). Đây là bước đầu cần thiết để trở thành môn đệ và bạn hữu của Ngài.
 
Giai đoạn hai: Chiêm ngắm Chúa Giê-su
Bấy giờ Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế?” Họ đáp: “Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Ngài bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1, 39). Trăm nghe không bằng một thấy. Có nhìn thấy, có chiêm ngắm Chúa Giê-su thì mới có thể hiểu biết Ngài tường tận được.
 
Giai đoạn ba: Ở lại với Chúa Giê-su
Thánh sử Gioan thuật tiếp: “Họ đã đến xem chỗ Ngài ở, và ở lại với Ngài ngày hôm ấy” (Ga 1, 39).
Ở lại với Chúa Giê-su là điều kiện thiết yếu để hiểu biết, yêu mến và trở nên người bạn gần gũi thân mật với Ngài.
Tất cả các môn đệ Chúa Giê-su xưa nay đều đã kinh qua ba giai đoạn nầy nên đã trở thành những người bạn thân thiết, những tông đồ nhiệt huyết của Ngài.
Vậy hôm nay, nếu chúng ta muốn thực sự trở nên người bạn thân thiết với Chúa, thì không còn chọn lựa nào khác ngoài ba bước tiếp cận nói trên.
Nói cách cụ thể,
“Gặp gỡ – chiêm ngắm - ở lại” với Chúa Giê-su là đến gặp Ngài trong Kinh thánh, đặc biệt là trong Tân ước, là chuyên chăm học hỏi Kinh thánh, vì như thánh Giê-rô-ni-mô dạy: “Không biết Kinh thánh là không biết Chúa Giê-su.”
“Gặp gỡ – chiêm ngắm - ở lại” với Chúa Giê-su là siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và đón rước Mình Máu thánh Ngài.
 
Lạy Chúa Giê-su,
Xin giúp chúng con đừng sống xa cách nhưng luôn gắn bó mật thiết với Chúa, nhờ đó, Chúa sẽ nâng đỡ cứu vớt trong những lúc nguy nan, như lời Chúa nói:
“Kẻ gắn bó cùng Ta sẽ được ơn giải thoát,
Người nhận biết danh Ta sẽ được sức phù trì.
Khi kêu đến Ta, Ta liền đáp lại, lúc ngặt nghèo có Ta ở kề bên…” Amen.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà