Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI PS

Chúa Giê-su nhận chúng ta làm người bạn tâm phúc. Ngài bày tỏ cho ta biết cả những điều sâu kín nhất mà Ngài biết được từ Chúa Cha.
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM B
Tin mừng Gioan (Ga 15, 12-17)

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "12Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
 16Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em.   17Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau."
 

SUY NIỆM
Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su

(Suy niệm Tin mừng Gioan (Ga 15, 12-17) Chúa nhật VI Phục sinh)
 
Anh chị có ước mơ vào một ngày nào đó, Đức thánh Cha Phan-xi-cô sẽ thân hành đến tận nhà để thăm viếng và chọn anh hay chị làm bạn bè thân tín không? Chắc chắn chúng ta không dám mơ điều đó, xem đây là thứ mơ mộng hão huyền, vì Đức thánh Cha là vị đại diện tối cao của Chúa Ki-tô ở trần gian, lãnh đạo Hội thánh Công giáo toàn cầu, còn chúng ta chỉ là những người bé mọn, tầm thường, chẳng có vai trò gì lớn lao trong xã hội cũng như trong Hội thánh để đáng được nhắc lên hàng bạn hữu của ngài.
Vậy mà có một sự thật khó tin hơn chuyện nầy đã thực sự xảy ra, đó là sự kiện Ngôi Hai Thiên Chúa xuống trần kết bạn với mỗi người chúng ta.
 
Chúa Giê-su là Chúa tể trời đất cao cả, quyền năng phép tắc vô song; so với Ngài, con người chỉ như hạt bụi li ti dưới đáy vực sâu, chẳng đáng là gì… Thế mà Ngài lại cúi xuống thật sâu, đoái thương thân phận bé nhỏ thấp hèn của chúng ta. Ngài nâng chúng ta lên, Ngài tỏ lòng yêu mến chúng ta, Ngài kết bạn với chúng ta, xem chúng ta là bạn chí thiết của Ngài!
Chính Chúa Giê-su xác nhận điều nầy khi nói: “Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ, nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu…”
 
Có nhiều thứ bạn trên đời: có thứ bạn hờ, tương quan đôi bên rất lạnh nhạt; có thứ bạn nhậu, còn mồi còn rượu thì còn bạn, hết cơm hết rượu, hết nghĩa tình; có thứ bạn làm ăn, có thứ bạn học, bạn đồng nghiệp… nhưng quý nhất là bạn tâm giao, tâm phúc…
Chúa Giê-su không xem chúng ta là bạn hờ, là bạn qua thời qua buổi, nhưng là bạn tâm giao, tâm phúc. Ngài phơi lòng trải dạ với chúng ta, bày tỏ cho ta biết cả những điều sâu kín nhất mà Ngài biết được từ Chúa Cha. Ngài nói: “Tất cả những gì Thầy nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã tỏ cho anh em biết.”
 
Sống xứng tầm người bạn Chúa Giê-su
Là người được Chúa Giê-su tuyển chọn làm bạn thân thiết của Ngài, được Ngài thổ lộ can tràng, bày tỏ cho biết những gì Ngài nghe biết từ Thiên Chúa Cha, là người bạn quý được Chúa Giê-su hiến thân chết thay cho… thì chúng ta phải sống sao cho xứng tầm người bạn của Chúa.
Điều quan trọng nhất Chúa yêu cầu bạn hữu Ngài thực hiện, là phải yêu thương nhau như lời Ngài nói: “Anh em là bạn hữu của Thầy thì anh em phải thực hiện điều Thầy truyền dạy… là hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12.14). Và “người ta căn cứ vào dấu hiệu này để biết anh em là bạn hữu, là môn đệ Thầy, đó là anh em yêu mến nhau” (Ga 13, 35).
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa là Chúa tể đất trời đã chấp nhận xuống thế làm người để kết bạn với chúng con, Chúa đã chịu chết đau thương tủi nhục để đền tội thay, chết thay cho chúng con và Chúa mong muốn tình bạn giữa Ngài và chúng con luôn keo sơn, chung thủy.
Tuy nhiên, chúng con sẽ không còn là bạn Chúa nữa, nếu chúng con không đáp ứng yêu cầu quan trọng nhất Chúa đòi buộc là phải yêu thương nhau.
Xin cho chúng con xóa sạch tâm hồn mình mọi hình thức ghen ghét, giận hờn, xúc phạm người khác… vì đó là những nguyên nhân khiến chúng con dứt nghĩa đoạn tình với Chúa. Amen.
 
Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà