Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Sứ mạng của Chúa cứu thế. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật III Mùa Vọng

Việc Chúa Giê-su cho người mù xem thấy, kẻ điếc được nghe, người què được đi, người phong hủi được sạch, người chết sống lại… là những dấu chỉ biểu trưng cho sứ mạng cứu độ của Ngài.
Sứ mạng của Chúa cứu thế

(Suy niệm Tin mừng Mat-thêu (Mt 11, 2 -11) trích đọc vào Chúa nhật 3 mùa vọng năm A)

 
Bấy giờ, ông Gioan tẩy giả “đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Chúa Giê-su rằng: “Thầy có thật là Đấng cứu thế được Thiên Chúa  sai đến không? Hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?”
 
Trước câu hỏi của Gioan, Chúa Giê-su không dùng lời nói để trả lời, nhưng dùng chính việc Ngài làm để minh chứng Ngài là Đấng cứu thế. Ngài liền chỉ cho các môn đệ của Gio-an thấy những việc Ngài đang làm và bảo: “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy, tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người phong hủi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng.”
 
Việc Chúa Giê-su cho người mù xem thấy, kẻ điếc được nghe, người què được đi, người phong hủi được sạch, người chết sống lại… là những dấu chỉ biểu trưng cho sứ mạng cứu độ của Ngài.

 
 
Sứ mạng làm cho muôn người được thấy
Khi cho người mù được thấy, Chúa Giê-su tỏ cho biết Ngài sẽ mở mắt cho nhân loại được “thấy” những sự thật lớn lao.
Sự thật lớn lao nhất mà Chúa Giê-su tỏ bày cho loài người là Thiên Chúa đã sinh ra mỗi một người trên mặt đất và là Cha thật của mọi người.
Chúng ta hãy dành ít phút để tìm hiểu sự thật hết sức quan trọng này.
Để sản xuất bánh mì, trước hết người thợ bánh phải tạo ra chiếc lò nướng rồi dùng chiếc lò này mà tạo ra những chiếc bánh…

Tương tự như thế, để cho mỗi người chúng ta được sinh ra đời, Thiên Chúa cũng đã tạo ra ông bà cha mẹ chúng ta và cậy nhờ cha mẹ chúng ta cộng tác với Ngài để sinh ra mỗi chúng ta.
Nếu những chiếc bánh mì có sự sống và trí khôn, ắt chúng có thể biết chiếc lò nướng là lòng mẹ đã tạo ra chúng, vì sự thật sờ sờ trước mắt là chúng từ trong lò nướng mà ra; lò nướng đã cưu mang chúng một thời gian và cho chúng ra đời. Còn sự thật cao xa hơn là người thợ bánh chủ động làm ra chúng thì chúng không thể biết được. Cần phải có ai đó giảng giải cho, thì chúng mới có thể biết được người thợ bánh là nguyên nhân đệ nhất tạo ra chúng, chứ không phải lò nướng.

Cũng thế, như những chiếc “bánh mì có trí khôn” trên đây, người ta dễ dàng nhận ra cha mẹ dưới đất - tạm ví các ngài như chiếc lò nướng bánh - là người sinh ra mình. Đây là sự thật sờ sờ trước mắt nên ai cũng thấy, tuy nhiên người ta rất khó nhận ra sự thật cao xa hơn, là Thiên Chúa đã sinh ra không những chúng ta mà cả ông bà cha mẹ chúng ta nữa.

Chúa Giê-su là Thiên Chúa ngôi hai từ trời xuống thế, chỉ mình Ngài mới biết được quy trình tạo dựng con người, đã khai mở đôi mắt tâm hồn, giúp chúng ta thấy được sự thật là Thiên Chúa đã sáng tạo nên tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng ta và kêu mời cha mẹ chúng ta cộng tác với Ngài để sinh ra mỗi người chúng ta. Tự khả năng riêng, cha mẹ không thể sinh được một con mắt, một ngón tay… thì làm sao có thể sinh ra nguyên cả một con người?
Như thế, Thiên Chúa là nguyên nhân đệ nhất tạo dựng nên con người, là Cha thật của mọi người.
Và khi bày tỏ cho con người biết Thiên Chúa đã sinh ra mọi người, Chúa Giê-su cũng “mở mắt” cho ta thấy mọi người trên mặt đất đều là anh chị em con cùng một Cha. Sự thật này là nền tảng để xây dựng thế giới thành một đại gia đình đầm ấm yêu thương.
 
Sứ mạng làm cho muôn người được nghe
Qua việc làm cho người điếc được nghe, Chúa Giê-su cho thấy sứ mạng của Ngài là “mở tai” cho muôn dân nghe biết những điều khôn ngoan Ngài mang từ trời xuống ban cho nhân loại. Kho tàng khôn ngoan này là nền tảng vững chắc để xây dựng một thế giới hòa bình, huynh đệ và hạnh phúc, là ánh sáng soi đường cho nhân loại tìm về chân, thiện, mỹ.
 
Ngoài ra,
-Khi cứu chữa người phong hủi được lành sạch, Chúa Giê-su tiên báo Ngài sẽ gột rửa con người khỏi tội lỗi làm ô uế linh hồn;
-Khi cho người chết sống lại, Chúa Giê-su tiên báo Ngài sẽ mang lại sự sống vĩnh hằng cho muôn dân…
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa đã “mở mắt” cho chúng con nhìn thấy những sự thật cao quý, đã “mở tai” cho chúng con nghe được vô vàn điều khôn ngoan bởi trời.
Xin cho chúng con đừng bao giờ nhắm mắt trước những sự thật cứu độ, đừng bao giờ bưng tai trước những giáo huấn mang lại sự sống đời đời… trái lại, luôn biết mở mắt để chiêm ngưỡng sự thật tuyệt vời và mở tai để đón nhận kho tàng khôn ngoan mang lại niềm vui, sự sống và hạnh phúc đời đời cho chúng con.
 
Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
 
CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG
Tin Mừng Matthêu 11, 2 -11
2 Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng:3 "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? "4 Đức Giê-su trả lời: "Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe:5 Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin mừng,6 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi."

7 Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: "Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng?8 Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kìa những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua.9 Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa.10 Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến.
11 "Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.
 

Tác giả bài viết: Linh mục I-nha-xi-ô Trần Ngà
Từ khóa:

phong hủi, sống lại