Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Trao ban tất cả cho mọi người. Suy niệm Lễ Thánh Tâm

Chúa Giê-su trao ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có.Tình yêu Ngài dành cho chúng ta vô biên, vô hạn.
Trao ban tất cả cho mọi người
(Suy niệm Lễ Thánh tâm Chúa Giê-su)
 

Trao ban là thước đo tình yêu. Ai trao ban nhiều thì người đó yêu thương nhiều; ai trao ban ít thì yêu thương ít.
Chúa Giê-su trao ban cho chúng ta tất cả những gì Ngài có nên phải nhìn nhận rằng tình yêu Ngài dành cho chúng ta vô biên, vô hạn; biển yêu thương của Ngài bao la, không đáy, không bờ.
Giờ đây, chúng ta thử điểm qua một số tặng vật mà Chúa Giê-su trao ban cho nhân loại.

1- Trao ban Lời hằng sống
Bởi vì “người ta không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn bằng Lời Chúa nữa”; bởi vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi chiếu” cho nhân loại trong đêm tối tâm linh; bởi vì “Lời Chúa đưa đến sự sống đời đời”… nên Chúa Giê-su đã mang Lời khôn ngoan của Thiên Chúa từ trời xuống tặng ban cho nhân loại, để họ được hạnh phúc đời này và được hưởng sự sống vĩnh cửu mai sau. Đây là món quà tối cần cho nhân loại.

2- Cống hiến công sức để phục vụ
Trong ba năm lên đường thi hành sứ vụ, Chúa Giê-su dành nhiều công sức, thời gian, tâm huyết… của mình để loan Tin mừng cứu độ, để cứu chữa những người đau yếu tật nguyền và xua trừ ma quỷ.

3- Dốc hết hơi sức để cứu độ muôn người
Trong cuộc khổ nạn, Chúa Giê-su cam chịu đủ thứ sỉ nhục, phỉ nhổ, cáo gian, nhất là chịu đánh đòn tơi tả, chịu hành hình cho đến kiệt lực nên không đủ sức vác thập giá lên đồi Can-vê; vì thế, người ta bắt Si-mon vác thập giá thay cho Ngài. Rồi khi bị treo thân trên thập giá, Ngài tắt thở trước hai tội nhân cùng chịu đóng đinh với mình. Điều đó cho thấy Chúa Giê-su đã trút cạn hơi sức để đền tội cho chúng ta.

4- Trao ban thân mẫu
Trước khi Chúa Giê-su nhắm mắt tắt hơi và khi thấy có người mẹ yêu dấu đứng kề bên, đây là “kho báu” duy nhất còn sót lại với mình trên dương thế, Chúa Giê-su cũng trao ban mẹ Ngài cho chúng ta luôn, để chúng ta có mẹ hiền chăm sóc nâng đỡ trên đường đời.

5- Trao ban đến giọt máu cuối cùng
Cuối cùng, chẳng còn gì nữa, ngoại trừ chút ít máu và nước còn đọng lại trong đáy tim, Chúa Giê-su cũng không giữ lại cho mình. Ngài để cho tên lính lấy lưỡi đòng đâm cạnh sườn Ngài, hiến ban cả đến giọt máu cuối cùng cho ta.

6- Trao ban Chúa Thánh Thần
Trước khi chịu khổ nạn, Chúa Giê-su hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, để Chúa Thánh Thần phù trợ, soi sáng, an ủi, dạy dỗ, hướng dẫn các ngài cũng như chúng ta trên hành trình về thiên quốc. Lời hứa ấy được Chúa Giê-su thực hiện sau khi từ cõi chết sống lại. Ngài hiện ra giữa các môn đệ, thổi  hơi trên các ông và nói: “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần.”
Và như ta biết, ngay cả Thiên Chúa Cha là Cha yêu quý của Ngài, Ngài cũng trao cho chúng ta, để Cha của Ngài cũng là Cha của chúng ta, để chúng ta được chung phận làm con với Ngài; rồi ngay cả thiên đàng là gia nghiệp của Ngài, Ngài cũng trao tặng cho chúng ta, để chúng ta cùng Ngài chung hưởng.

7- Trao ban Mình Máu Ngài
Khi không còn bất cứ thứ gì khác bên ngoài để trao ban, chỉ còn lại có bản thân mình mà thôi, thì Chúa Giê-su cũng đem cả bản thân mình ra làm quà tặng cho đời. Ngài hiến trao Thân Mình Ngài dưới hình bánh rượu để cho chúng ta được hiệp thông mật thiết với Ngài, trở nên cùng huyết nhục với Ngài, nhờ đó, sự sống vĩnh cửu của Ngài được thông truyền cho chúng ta luôn.
Thế là, vì yêu thương chúng ta và để chúng ta được hạnh phúc, Chúa Giê-su không tiếc bất cứ điều gì đối với chúng ta. Ngài đã trao ban hết mọi sự cho chúng ta, nên bây giờ, Ngài không còn gì để cho thêm, vì đã cho sạch hết rồi.
Trao ban là thước đo của tình yêu. Chúa Giê-su trao ban tất cả mọi sự cho chúng ta, chứng tỏ tình thương Ngài bao la vời vợi, như đại dương không bờ, không đáy.

Lạy Chúa Giê-su,
Chúa trao ban tất cả cho chúng con, không tiếc gì với chúng con, thế mà chúng con lại tiếc nuối, chẳng muốn dâng gì cho Chúa.
Chúa luôn rộng lượng với chúng con, còn chúng con thì hẹp hòi, so đo tính toán với Chúa. Xin cho chúng con từ nay đừng hẹp lòng với Chúa, nhưng biết quảng đại hiến dâng cho Chúa thời giờ, khả năng, sức khỏe để thờ phượng Chúa và hy sinh phục vụ những người lâm cảnh gian nan.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Từ khóa:

tất cả, vô biên