Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Trao ban tất cả cho mọi người. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV mùa Chay

"Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời"
CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
Tin mừng Gioan 3, 14-21
14 Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy,15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.19 Và đây là bản án: ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đều xấu xa.20 Quả thật, ai làm điều ác, thì ghét ánh sáng và không đến cùng ánh sáng, để các việc họ làm khỏi bị chê trách.21 Nhưng kẻ sống theo sự thật, thì đến cùng ánh sáng, để thiên hạ thấy rõ: các việc của người ấy đã được thực hiện trong Thiên Chúa."

 

SUY NIỆM

TRAO BAN TẤT CẢ CHO MỌI NGƯỜI 
(Suy niệm Tin mừng Gioan (3, 14-21) CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY)
 
Hôm xưa, vâng lời Chúa truyền dạy, tổ phụ Áp-ra-ham đưa I-sa-ác lên núi, lập bàn thờ rồi chất củi lên để hiến tế đứa con yêu quý của mình theo lệnh truyền của Thiên Chúa.
Làm sao diễn tả được nỗi đau khổ lớn lao của tổ phụ Áp-ra-ham khi phải trói chặt tay chân người con độc nhất vô cùng yêu quý của mình lại, rồi đặt con lên đống củi và giơ dao lên để sát tế đứa con yêu của mình cho Thiên Chúa!
Phải yêu mến Chúa hết lòng hết sức thì Áp-ra-ham mới có thể vâng lời Ngài để hiến dâng lễ tế nầy. May thay, Thiên Chúa chỉ thử lòng tổ phụ Áp-ra-ham thôi nên cụ không cần sát tế người con yêu nữa (St 22, 1-18).
 
Tuy nhiên, nỗi đau của tổ phụ Áp-ra-ham chưa là gì so với nỗi đau của Thiên Chúa Cha khi “phó nộp” Con Một mình cho nhân loại.
Vì hết lòng yêu thương nhân loại lỗi lầm và để cứu muôn người khỏi phải đau khổ đời đời trong hỏa ngục, Thiên Chúa Cha đã trao ban Con Một vô cùng yêu quý của mình cho thế gian, để Ngài gánh chịu vô vàn đau thương khốn khổ, chịu treo thân trên thập giá, chịu chết trong ô nhục để đền tội và chết thay cho muôn người được sống, đúng như lời thánh Phao-lô dạy: “Thiên Chúa đã không tha Con Một mình, nhưng đã phó nộp Con của Ngài vì chúng ta” (Rm 8,32).
 
Chúa Giê-su đã báo trước sự việc nầy với ông Ni-cô-đê-mô như sau:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài mà được cứu độ.”
Thế là Ngôi Hai Thiên Chúa đã xuống thế làm người, hiến ban trọn vẹn đời Ngài để cứu độ chúng ta. Ngài đáp ứng mọi khát vọng sâu xa nhất của con người, làm mọi cách để muôn người được cứu độ.
 
Khi nhân loại ngụp lặn trong đại dương chết chóc mong ước có một “Tấm phao” thần diệu cứu họ khỏi đắm chìm trong biển chết hãi hùng, Chúa Giê-su từ trời gieo mình xuống và trở nên “Phao cứu sinh” cho họ.
Khi nhân loại khao khát bánh thần thiêng mang lại sự sống đời đời, Chúa Giê-su hiến ban Thân Mình làm nên bánh trường sinh mang lại sự sống vĩnh cửu cho thế nhân.
Khi loài người cần máu của Con Thiên Chúa đổ ra tẩy rửa tội lỗi ngút ngàn của họ, Chúa Giê-su sẵn sàng trút máu mình cho thế gian không hề tiếc nuối.
Khi con người cần sinh mạng của Ngôi Hai Thiên Chúa để đổi mạng cho mình, Chúa Giê-su vui lòng dâng hiến mạng sống mình chết thay cho muôn dân…
Chúa Giê-su luôn đáp ứng tất cả những nhu cầu, những khát vọng sâu xa nhất, bức thiết nhất của chúng ta cho dù Ngài phải thiệt mất mạng sống mình. Tình thương Ngài dành cho chúng ta bao la vô tận như lời Ngài phán:
“Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình” (Gioan 15,13).
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúa không tiếc gì với chúng con, sẵn sàng trao ban tất cả cho chúng con, kể cả mạng sống mình.
Xin cho chúng con biết đền đáp lại tình thương của Chúa, bằng cách cố gắng thực hành lời Chúa dạy và ngày càng sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

Linh mục Inhaxiô Trần Ngà

Từ khóa:

thiên chúa, thế gian