Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Vâng lệnh Chúa truyền. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật IV TN

Ma quỷ luôn răm rắp vâng lệnh Chúa truyền, còn chúng ta thì sao?
Vâng lệnh Chúa truyền
(Suy niệm Tin mừng Mác-cô (1, 21-28) trích đọc vào Chúa nhật 4 thường niên)
 
Ngày sa-bát, Chúa Giê-su vào hội đường giảng dạy. Tại đây, có một người bị thần ô uế nhập, la lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.”

Quỷ đã vâng lệnh Chúa Giê-su tức khắc, không chần chừ.
 


Đây không phải là trường hợp duy nhất mà chỉ là một trong rất nhiều trường hợp khác, chẳng hạn như:
“Khi Chúa Giê-su và các môn đệ sang tới bờ bên kia Biển Hồ, vùng đất của dân Ghê-ra-sa. Ngài vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Ngài. Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được. Suốt đêm ngày, anh ta cứ ở trong đám mồ mả và trên núi đồi, tru tréo và lấy đá đập vào mình.”
Có cả một cơ binh quỷ sứ đã nhập vào anh và đã hành hạ anh như thế. Thế rồi, khi nghe lời Chúa Giê-su truyền dạy, cả đoàn quỷ dữ này liền xuất khỏi anh ta và lao xuống biển. (Mc 5, 1-20).
Cả bốn sách Tin mừng đã nhiều lần thuật lại việc Chúa Giê-su trừ nhiều thứ quỷ xâm nhập và hãm  hại nhiều người. Ngài chỉ dùng lời quyền năng của Ngài truyền cho quỷ phải xuất ra và chưa từng có con quỷ nào kháng cự hay bất tuân.
Trong mọi trường hợp, quỷ luôn luôn vâng lệnh Chúa Giê-su, răm rắp làm theo lời Chúa Giê-su truyền dạy.
 
Ma quỷ là loài bị người ta khinh dể nhất, cho là đồ yêu tinh, là đồ quỷ sứ, là loài yêu quái… vậy mà chúng biết vâng phục lời Chúa truyền dạy, rất ngoan ngoãn và ngay lập tức.


Trong khi đó, nhiều người chẳng màng gì đến lời Chúa phán dạy, xem thường lời Chúa, nghe lời Chúa như gió thoảng ngoài tai, coi lời Chúa chẳng có ký lô nào!
Khi Chúa Giê-su dùng lời phán bảo con người: Các người đừng gian tham, thì người ta tiếp tục gian tham; Chúa bảo đừng trộm cắp, đừng ngoại tình, thì người ta vẫn cứ trộm cướp, ngoại tình; Chúa bảo đừng giận hờn, ghen ghét… thì nhiều người vẫn trơ trơ như đá, chẳng vâng lời Chúa phán dạy. Những người như thế còn cứng đầu, chai đá hơn ma quỷ nhiều.
 
Điều đáng cho chúng ta suy nghĩ là:
Không con quỷ nào mà không vâng lời Chúa Giê-su;
Không con quỷ nào kháng cự lại Chúa Giê-su;
Quỷ nào cũng răm rắp vâng lệnh Chúa Giê-su truyền…
Ma quỷ còn biết vâng lệnh Chúa, con người mà không vâng nghe lời Chúa thì còn tệ hơn ma quỷ nhiều!
 
Lạy Chúa Giê-su,
Chúng con là con yêu quý của Thiên Chúa Cha, được Thiên Chúa Cha tuyển chọn và yêu mến; là người được Chúa đổ máu ra mà cứu chuộc, được tháp nhập vào Thân Mình Chúa để trở nên chi thể của Ngài, được Chúa Thánh Thần là Thầy dạy thường xuyên soi sáng và dạy dỗ… thì xin cho chúng con luôn vâng lời Chúa truyền dạy và đừng bao giờ chịu thua ma quỷ trong việc vâng lệnh Chúa truyền. Amen.


Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
 
Tin mừng Mác-cô 1, 21b-28
21 Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy.22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư.
23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên24 rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa! "25 Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!"26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.27 Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau: "Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh! "28 Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
 

Tác giả bài viết: Linh mục Inhaxiô Trần Ngà
Từ khóa:

ma quỷ, răm rắp