Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!
Rss Feed

Danh mục chính

Lưỡi không xương trăm đường lắt léo!
NGỤ NGÔN VỀ CÁI LƯỠI
Ngụ ngôn Ê-xốp thuật lại rằng:
Hôm ấy, có khách quý đến nhà, chủ nhà sai bảo Ê-xốp ra chợ tìm mua món ăn nào thật đặc biệt dành cho người sang quý để mang về đãi khách.
Ê-xốp đi chợ thật lâu mới về, mua toàn món lưỡi: Lưỡi trâu, lưỡi bò, lưỡi heo, lưỡi chó… đủ hết! Chủ ngạc nhiên, hỏi tại sao thì Ê-xốp đáp:
“Thiết nghĩ trên đời nầy không có gì quý giá bằng lưỡi. Nhờ lưỡi, cha mẹ giáo dục con cái nên người con ngoan thảo. Nhờ miệng lưỡi, thầy cô giáo dạy dỗ thế hệ trẻ trở nên người có tài có đức phục vụ gia đình và xã hội. Nhờ miệng lưỡi, các bậc thánh hiền truyền thụ những giáo huấn cao đẹp cho muôn người… Người ta dùng miệng lưỡi để mang lại hòa thuận, yêu thương cho gia đình, để xây dựng hoà bình hạnh phúc cho thế giới…. Tóm lại, trên đời nầy, không có gì tuyệt vời bằng lưỡi.”

Ít ngày sau, ông chủ lại có người cựu thù đến nhà. Ông mời người đó ở lại dùng bữa, nhưng không phải vì yêu thương mà vì muốn chơi xỏ thằng khốn kiếp nầy. Ông sai Ê-xốp ra chợ mua thứ gì tệ hại nhất, xấu xa nhất về cho người khách khả ố kia, để dằn mặt nó.
Ê-xốp cũng rảo khắp chợ mua toàn lưỡi đưa về. Chủ nhà hỏi: Tao bảo mày mua thứ gì tồi tệ nhất, xấu xa nhất để dộng cho nó ăn, tại sao mày lại mua thứ lương thực cao quý nầy?
Ê-xốp trả lời: Không gì trên đời nầy xấu xa hơn lưỡi. Người độc ác uốn ba tấc lưỡi để làm hại người lành. Người ta dùng miệng lưỡi để nói xấu nhau, gièm pha nhau, làm mất thanh danh phẩm giá của nhau; người ta dùng miệng lưỡi xúi giục nhau làm loạn, gây chiến tranh oán ghét hận thù; người ta dùng miệng lưỡi để phao truyền những điều nghịch với luân thường đạo lý… Tóm lại, không gì trên đời nầy tệ hại, xấu xa cho bằng cái lưỡi.
Đúng là lưỡi không xương trăm đường lắt léo!
Còn miệng lưỡi chúng ta thì sao? Nó là thứ mang lại điều hay điều tốt cho người khác hay chỉ gieo rắc điều tồi tệ, xấu xa?
(Phỏng theo chuyện ngụ ngôn "Cái lưỡi")