Website Nguồn Vui xin chào tất cả các bạn!-Góp ý về Website hay gửi bài xin liên hệ email: trannga02@gmail.com
Rss Feed

Danh mục chính

Bằng lòng với khả năng Chúa ban. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 25 TN

Bằng lòng với khả năng Chúa ban. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 25 TN

21:16 | 19/09/2023

Chúa ban cho mỗi người có một số khả năng riêng, cũng giống như cho mỗi thứ hoa một hương sắc đặc thù.

Đăng lúc: 21:16 - 19/09/2023
Phúc cho người  biết thứ tha. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 TN

Phúc cho người biết thứ tha. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 24 TN

22:20 | 12/09/2023

Xin Cha tha tội cho chúng con cũng như chúng con cũng tha cho những người có lỗi với chúng con.

Đăng lúc: 22:20 - 12/09/2023
Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 TN

Giúp nhau sửa chữa lỗi lầm. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 23 TN

22:37 | 05/09/2023

Đối với các tín hữu của Chúa, việc sửa lỗi cho người khác không những là việc cần làm mà còn là một bổn phận bắt buộc, không được thoái thác.

Đăng lúc: 22:37 - 05/09/2023
Đầu tư cho cuộc sống mai sau. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 22 TN

Đầu tư cho cuộc sống mai sau. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 22 TN

21:31 | 30/08/2023

Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì?

Đăng lúc: 21:31 - 30/08/2023
Đối với tôi, Chúa Giê-su là ai? Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 21 TN

Đối với tôi, Chúa Giê-su là ai? Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 21 TN

21:37 | 22/08/2023

Xin cho chúng con theo Chúa vì thật lòng yêu mến chứ không vì sợ trừng phạt, vì tìm lợi lộc trần gian hoặc để được an lành.

Đăng lúc: 21:37 - 22/08/2023
Bí quyết thành công trên đường đời. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 20 TN

Bí quyết thành công trên đường đời. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 20 TN

04:11 | 16/08/2023

Ai kiên trì thực hiện công việc với niềm tin chắc chắn sẽ thành công, thì sẽ được như ý.

Đăng lúc: 04:11 - 16/08/2023
Bàn tay cứu vớt của Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 TN năm A

Bàn tay cứu vớt của Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 19 TN năm A

03:56 | 09/08/2023

Chúa Giê-su muốn sử dụng chúng ta như đôi tay của Ngài để nâng đỡ, cứu vớt những người bất hạnh.

Đăng lúc: 03:56 - 09/08/2023
Con người tuyệt vời. Suy niệm Lễ Hiển dung

Con người tuyệt vời. Suy niệm Lễ Hiển dung

21:25 | 01/08/2023

Nhìn xem diện mạo bên ngoài thì chúng ta là người tầm thường, kém cỏi và ngay chính ta cũng thấy mình yếu kém. Thế nhưng, bản chất của chúng ta rất cao đẹp, vì bất cứ ai đã lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy đều trở thành những con người tuyệt vời.

Đăng lúc: 21:25 - 01/08/2023
Khám phá kho báu Tin mừng. Suy niệm Chúa nhật 17 TN

Khám phá kho báu Tin mừng. Suy niệm Chúa nhật 17 TN

21:20 | 25/07/2023

Tin mừng của Chúa là một kho tàng tuyệt vời đang ẩn mình dưới những dòng chữ, là viên ngọc vô cùng quý báu chìm khuất trong những trang sách.

Đăng lúc: 21:20 - 25/07/2023
Hai đạo quân. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 16 năm A

Hai đạo quân. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 16 năm A

21:53 | 18/07/2023

Khi đến trần gian, Chúa Giê-su hoạt động như một người nông dân cần cù gieo hạt. Ngài liên tục gieo vào cánh đồng trần gian những hạt giống tốt như tình yêu thương, thuận hoà, tinh thần hy sinh phục vụ… nhằm xây dựng thế giới nầy thành một đại gia đình hoà bình, yêu thương và hạnh phúc.

Đăng lúc: 21:53 - 18/07/2023
Hai khu vườn. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 TN

Hai khu vườn. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 15 TN

21:04 | 11/07/2023

Không ngừng loại bỏ mọi thứ “sỏi đá gai góc” ra khỏi tâm hồn, tích cực vun xới cho hạt giống Tin mừng đâm chồi và tăng trưởng để làm cho cuộc đời nở hoa, tức làm cho mình trở thành người có văn hoá, có đạo đức và phẩm chất cao đẹp.

Đăng lúc: 21:04 - 11/07/2023
Học sống hiền lành khiêm nhường với Chúa Giê-su

Học sống hiền lành khiêm nhường với Chúa Giê-su

04:05 | 05/07/2023

Giải quyết tranh chấp bằng bạo lực là con đường dẫn đến đau thương, tang tóc và huỷ diệt; trái lại, giải quyết tranh chấp bằng đường lối ôn hoà, hiền lành, khiêm nhượng… vẫn luôn là thượng sách.

Đăng lúc: 04:05 - 05/07/2023
Chia sẻ gánh nặng với Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 TN

Chia sẻ gánh nặng với Chúa Giê-su. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 13 TN

04:34 | 27/06/2023

Thật là người môn đệ bất xứng khi Chúa vác thập giá đền tội cho ta, còn chúng ta thì cố tìm kiếm lạc thú trần gian mà chẳng kê vai vác cùng với Chúa.

Đăng lúc: 04:34 - 27/06/2023
Hãy phó thác đời mình cho Chúa. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 12 TN

Hãy phó thác đời mình cho Chúa. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 12 TN

21:36 | 20/06/2023

Hãy phó thác mọi sự cho Chúa vì Ngài hằng chăm lo và muốn điều tốt đẹp nhất cho chúng ta.

Đăng lúc: 21:36 - 20/06/2023
Lên đường đến với anh em. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 11 TN

Lên đường đến với anh em. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật 11 TN

04:16 | 13/06/2023

Từ ngày lãnh Bí tích Rửa tội, chúng ta chính thức trở thành chi thể của Chúa Giê-su, trở nên thân mình Chúa, để tiếp tục mang Chúa đến với mọi người.

Đăng lúc: 04:16 - 13/06/2023
Quà tặng cao quý nhất. Suy niệm lễ Mình thánh Chúa

Quà tặng cao quý nhất. Suy niệm lễ Mình thánh Chúa

22:27 | 06/06/2023

Muốn cho loài người tiếp nhận Sự Sống của Chúa Giê-su thì phải làm cho họ kết hợp nên một với Ngài.

Đăng lúc: 22:27 - 06/06/2023
Trao ban cả mạng sống mình. Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Trao ban cả mạng sống mình. Suy niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

04:53 | 30/05/2023

Thiên Chúa sai Con của Ngài đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Ngài, mà được cứu độ.

Đăng lúc: 04:53 - 30/05/2023
Tác động của Chúa Thánh Thần. Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần

Tác động của Chúa Thánh Thần. Suy niệm Lễ Chúa Thánh Thần

22:29 | 23/05/2023

Xin Chúa Thánh Thần ngự xuống tâm hồn chúng con và đốt lên trong lòng chúng con lửa mến nhiệt thành, để chúng con sẵn sàng và mạnh dạn mang Tin mừng Chúa đến với bao người chung quanh

Đăng lúc: 22:29 - 23/05/2023
Chúa lên trời để dọn chỗ cho chúng ta. Suy niệm Lễ Thăng thiên

Chúa lên trời để dọn chỗ cho chúng ta. Suy niệm Lễ Thăng thiên

05:05 | 16/05/2023

Chúa Giê-su lên trời hướng lòng trí chúng ta về quê hương đích thực của mình trên thiên quốc và thúc đẩy chúng ta phấn đấu để đạt tới mục tiêu cao quý nầy.

Đăng lúc: 05:05 - 16/05/2023
Yêu mến Chúa nơi tha nhân. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI PS

Yêu mến Chúa nơi tha nhân. Suy niệm Tin mừng Chúa nhật VI PS

04:09 | 10/05/2023

Chúa Giê-su mong muốn chúng ta yêu mến Ngài bằng cách yêu thương chăm sóc người lân cận.

Đăng lúc: 04:09 - 10/05/2023